1. Tar unge kvinner avstand fra smarttelefonen?

Emosjonelt og digitalt identitetsarbeid er det første delprosjektet som har startet opp. Mange av prosjektdeltagerne her kjenner antropologen fra før. Kjennskapet former deltagerens ideer om hvor og hvordan de ønsker å møtes igjen for første gang etter mange år. Et spørsmål blir sentralt for feltarbeideren: hvor er mobiltelefonene deres blitt av?

Møtene fører til at antropologen sitter igjen med mange spørsmål om betydningen av mobiltelefonen i deltagerens hverdag. Tar de unge kvinnene bevisst avstand fra smarttelefonen sin når de er sammen med andre? Prøver de å løsrive seg fra den, gjøre den mindre betydningsfull enn den kanskje egentlig er? 

Publisert 4. juni 2020 12:54 - Sist endra 20. sep. 2021 15:00