English version of this page

Digitale feltforteljingar

Gjennom digitale feltfortellinger gir vi korte innblikk i feltarbeidenes mangeartede forløp. Ved hjelp av tekst, bilder, lyd og video ønsker vi å vise hvordan et feltarbeid kan utvikle seg, dele noen av spørsmålene som dukker opp underveis og gjøre dere kjent med de ulike delprosjektene som utgjør Private Lives. Fortellingene er rådata, det vil si at de verken er gjennomarbeidet eller analysert.

Publisert 4. juni 2020 12:54

Emosjonelt og digitalt identitetsarbeid er det første delprosjektet som har startet opp. Mange av prosjektdeltagerne her kjenner antropologen fra før. Kjennskapet former deltagerens ideer om hvor og hvordan de ønsker å møtes igjen for første gang etter mange år. Et spørsmål blir sentralt for feltarbeideren: hvor er mobiltelefonene deres blitt av?