Fritt Ord har innvilget støtte til “ARTivisme”

Fritt Ord har innvilget Cecilia G. Salinas og Private Lives 50 000 kroner i støtte til utstillingsprosjektet "ARTivisme".

Bildet kan inneholde: fotografi, rekreasjon, kunst, flagg, vind.

Salam, Cecilia G. Salinas

ARTivisme springer ut fra Salinas forskningsprosjekt som omhandler bruk av sosiale medier blant norske kunstnere med minoritetsbakgrunn. Salinas, som også selv er kunstner, har laget digitale collage-bilder som en del av sitt feltarbeid med motiver inspirert av prosjektdeltagernes livshistorier. I møte med deltagerne har Salinas også rettet blikket mot hvilke barndomshistorier som bærer kimen til deres senere samfunnsengasjement.

Et av målene med utstillingen er å utforske relevansen til kunstneriske uttrykk i forskningsformidling og har Deichman-bibliotekene som visningslokale. Det blir en vandrende utstilling i flere biblioteker med åpning på Deichman Holmlia i løpet av våren 2022.

 

Publisert 9. nov. 2021 12:49 - Sist endra 13. jan. 2022 12:38