Deltakere i Informal child migration in Europe

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Elisabeth L'orange Fürst Professor emerita 22858316 41645192 (mob) e.l.furst@sai.uio.no Kjønn, Kropp, Feministisk teori, Medisinsk antropologi, Vitenskapsteori, Norden, Moldova
Alexander Tymczuk

Andre deltakere

  • Anette Brunovskis
  • Cecilie Øien
  • Esben Leifsen
  • Jørgen Carling
  • Hilde Lidén