Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Sosialantropologisk Institutt (SAI) og Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur ved Kristin Asdal, som med et historisk perspektiv på vitenskap og politikk knytter an til laksens rolle i norsk forvaltning, og til historien bak dens status som dyr med evne til å føle smerte.

Prosjektet har vært medarrangør for konferansen ’Sentient Creatures’ , om dyr-menneske relasjoner og biopolitikk. Konferansen springer ut av forskningstemaet ’Naturen og det Naturlige’ innen den tverrfaglige forskningssatsingen KULTRANS (Kulturelle Transformasjoner) ved UiO.

Prosjektet har forøvrig samarbeid med en rekke forskere nasjonalt og internasjonalt, hvorav konkrete samarbeidsprosjekt er innledet med de følgende, med sikte på sampublisering:

  • Ben Colombi, antropolog ved University of Arizona, Tucson. Ben har erfaring fra forvaltning av Pacific Salmon i Coloradoelva i USA og bidrar med komparative perspektiv på lakseforvaltning og urfolksinteresser.
  • Børge Damsgaard er biolog og forsker ved NOFIMA, Tromsø. Børge har hatt en ledende rolle i etablering av fiskevelferd som forskningsfelt, og samarbeider med prosjektgruppa om spørsmål knyttet til dyrevelferd.
  • Sunil Kadri er biolog og aktiv både innen forskning og innovasjon. Sunil arbeider ved Universitetet i Glasgow, og arbeider med dyrevelferd i forhold til teknologi og innovasjon.
  • Cecilie Mejdell er veterinær og jobber ved Norges Veterinstitutt. Cecilie arbeider med dyrevelferd med særlig fokus på smerte, og har bidratt i utforming av nye regelverk for slakting av fisk.
     
Publisert 11. okt. 2010 18:31 - Sist endret 12. okt. 2010 15:26