Delprosjekt

Havbruk i Hordaland

Feltarbeid i lakseindustrien gir oss innsikt i hvordan dyr-menneskerelasjoner bir til i en helt ny form for husdyrhold. Vi følger laksen gjennom ulike faser av livssyklus, og ser på reproduksjon og rogproduksjon, følger ferden gjennom ulike ferskvannstanker til lakseyngelen blir smolt, og studerer matfiskanleggene der laksen når sin slaktevekt. Vi har særlig fokus på relasjoner mellom fisk, mennesker og ulike materielle elementer som muliggjør oppdrett av dyr under vann.

Forskere: Marianne Lien og John Law
 

Villaks i Tana 

Feltarbeid i Tana I Finnmark gir meg innsikt i hva slags dyr-menneskrelasjoner som den såkalt ville laksen er del av. Jeg utforsker kunnskapspraksisene som utøves i Tana, fra naturforvaltere, til ulike typer fiskere – både de lokale og turistene – til fiskebiologer og andre forskere. Disse menneske-fisk relasjonene er involverer ulike redskaper, teknologier og økonomier. Jeg er opptatt av hva som utøves i disse relasjonene, hva en fisk er, hva dens formål er, og hvordan man tenker om fisk innenfor disse ulike ontologiene. Jeg forholder meg til disse ontologiene med oppdrettslaksen i sinne.  På hvilke måter har kunnskapsobjectet oppdrettslaks en effekt på villaksen?

Forsker: Gro B. Ween.

Publisert 12. okt. 2010 14:58 - Sist endret 6. sep. 2011 14:16