Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 28. mars 2012 13:30 - 19:00, Litteraturhuset

Norge forvalter om lag en tredjedel av de nordatlantiske villaksstammene i en tid da bestanden av Atlantisk laks er dramatisk redusert. Er det mulig for villaks og oppdrettslaks å dele marine ressurser langs norskekysten på en måte som ikke undergraver livsbetingelsene for noen?

Forskningsprosjektet Newcomers to the farm; Atlantic Salmon between the Wild and the Industrial inviterer til seminar.