English version of this page

Inheriting Kinship

Simone Abram har skrevet et kapittel i boka Nordic Inheritance Law through the Ages.

I denne teksten analyserer Simone hyttearv som en form for gave mellom generasjoner. Hun diskuterer dette i forhold til antropologisk teori om slektskap og bytte.  Kapittelet var første gang presentert ved CAS, Senter for Grunnforskning,i 2014/15 der Simone var invitert av  forskningsgruppen 'Foundations and Space of Action on Nordic Inheritance Law'.  Kapittelets fulle tittel er  'Inheriting Kinship; Norwegian Holiday Properties as Relational Practice'. Kapittelet er en del av boka Nordic Inheritance Law through the Ages, utgitt ved Brill Forlag, i 2020, redigert av Marianne Holdgaard, Audur Magnusdottir og Bodil Selmer. Du kan lese mer om innholdet på vår engelske nettside.  

Publisert 28. jan. 2021 12:09 - Sist endret 28. jan. 2021 14:17