Deltakere i Materialiseringer av slektskap

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Marianne Elisabeth Lien Professor +47 22855733 +47 93208395 (mob) m.e.lien@sai.uio.no Forbruk, Mat, Natur/kultur, Materiell kultur, Økonomisk antropologi, Norden, Australia
Simone Almond Abram
Anita Nordeide Stipendiat 90825564 anita.nordeide@sai.uio.no Slektskap, familie, arv, natur/kultur, naturforvaltning, materiell kultur, Norden, Norge
Catharina Bjerke Sletner