Deltakere i Materialiseringer av slektskap: Norske hytter i et livssyklusperspektiv