Norgesferie er hytteferie

Sommeren 2020 er preget av reiserestriksjoner som følge av Korona-epidemien, og mange velger Norgesferie. Det betyr flere folk på hyttene, på godt og vondt.

Bildet kan inneholde: barn, rom.

Hytta rommer mange slags ønsker og forventninger. Foto: Haakon Harriss

Vi blir stadig kontaktet av journalister som lurer på hvordan man skal komme seg gjennom sommerferien på trangbodde hytter, og hvordan bruken fordeles. 

Snakk sammen om ulike ønsker, svarer vi, og minner om at hyttesommeren rommer mange slags forventninger som det er lurt å avklare på forhånd.

Anita Nordeide har bidratt til en artikkel i A-magasinet 19.juni, og Marianne Lien har bidratt i Nyhetsmorgen 22. juni.  (spol til 08:49).

Publisert 23. juni 2020 10:31 - Sist endret 28. jan. 2021 09:56