Takk for et spennende år!

2017 var et travelt år med mye aktivitet, mye læring og noen flotte møter og opplevelser. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet i 2018, skriver Matkins forskere i sin nyttårshilsen.

Forskere på hyttebesøk

Forskerne i Matkin har vært på hyttebesøk over store deler av Norge i året som gikk. Foto: Marianne Lien

Vi startet året med hyttebesøk på Østlandet, og forskerne Simone Abram og Marianne Lien utvidet med feltarbeid i Nordland i juni, før Marianne og fotograf Haakon Harriss var i Finnmark i august. I tillegg har Simone gjort hyttebesøk i Bergen og i Rondane, mens stipendiat Anita Nordeide har startet sitt feltarbeid med hyttebesøk i Sogn, på Ustaoset, på Blefjell og i Akershus. 

Gjennom hele perioden har vi hatt uvurderlig hjelp fra Catharina Sletner, som er vitenskapelig assistent på prosjektet.  Vi er takknemlig til alle vi har møtt for interessante og sterke hytte- og familiefortellinger, og også til alle de som så sjenerøst har tatt oss imot på hyttene sine eller andre steder.

Stor interesse

Vi merker allerede stor interesse fra media, og det har vært krevende å sortere de mange henvendelsene. Vi ønsker primært å vente med å fortelle om prosjektet til vi har gjennomført det meste av datainnsamlingen, og derfor sier vi nei til det meste. Enkelte intervjuer har det likevel blitt, og av disse vil vi særlig framheve et fint innslag i NRKs radioprogram Verdibørsen i september, der en av våre informanter, Jeanette Huemer fra Hammerfest, også er med. 

På Forskningstorget på Karl Johan i Oslo møtte forsker Marianne Lien mange interesserte skoleelever og holdt en improvisert forelesning på fortauet. Foto: Gro Strømsheim

I september deltok vi på Norges Forskningsråds arrangement Forskningstorget. Vi hadde en stand på Karl Johan, med nesten autentiske hjemmesnekrede ‘hyttevegger’, og skapte god stemning med vafler og Krogenes lenestoler, og med tegnesaker der barn kunne tegne sin drømmehytte. Vi fikk stor oppmerksomhet og mange besøkende som ville snakke om hytte, slekt og familie, både hytteeiere og skoleklasser. Ellers har vi presentert prosjektet for andre forskere ved ulike anledninger. Simone la fram foreløpige resultat ved Universitetet i Aarhus i november, i et lunsjseminar invitert av Bodil Selmer, som også er medlem av rådgivningsgruppen for prosjektet.

Vår stipendiat Anita er nå i feltarbeidsmodus, og vil være opptatt med hyttebesøk og feltarbeid fram til høsten 2018.  Men hun har også tatt seg tid til å skrive litt, og vi kan varmt anbefale hennes personlige og poetiske refleksjoner omkring hytters følelsesmessige betydning, publisert av det litterære magasinet Syn og Segn. 

Planlegger bok og utstilling

Gjennom hele året har vi hatt månedlige arbeidsmøter med våre samarbeidspartnere på Norsk Folkemuseum, Trond Bjorli, Haakon Harriss og Mette Oppsal, der vi blant annet har planlagt utstillingen som skal åpne i Mezzaninen på museet påsken 2019.  Vi er også svært glade for å ha etablert samarbeid med utstillingsdesigner Siri Langdalen, kjent for sitt prisbelønnede arbeid som scenograf i en rekke teateroppsetninger og for NRK.  På disse møtene har vi også fått anledning til å se og diskutere Haakons mange fine fotografier. Vi studerer ulike motiver og billedsjangere, og bruker mye tid på å vurdere hvordan bildene vil fortelle en historie sammen med tekst, og hvordan de også kan fungere alene.

Bildene til Haakon Harris fra Norsk Folkemuseum blir en viktig del av boka som er planlagt utgitt i 2019.

I året som kommer vil vi, i tillegg til å fortsette feltarbeidet, jobbe med en populærvitenskapelig bok som vi håper å ha klar til utstillingen i 2019. Vi er svært takknemlige for at Marianne har fått prosjektstipend fra Norsk Faglitterær Forfatterforening til støtte for dette formidlingsarbeidet, der også Haakons bilder vil være en viktig komponent.

Ellers vil vi anbefale hytteinteresserte å følge med når Norsk Folkemuseum åpner sin utstilling om DNT-hytter 17. februar, i anledning Den Norske Turistforenings 150-års jubileum.

Vi takker alle som har bidratt til å realisere prosjektet så langt, og ser fram til videre samarbeid i året som kommer.  

På vegne av prosjektgruppa,

Marianne og Simone

Av Marianne Lien og Simone Abram
Publisert 5. jan. 2018 11:05 - Sist endret 23. apr. 2019 14:21