English version of this page

Møte med referansegruppen

Gjennom to kalde dager tidlig i desember, var MATKINs referansegruppe samlet for å hjelpe oss med å starte opp prosjektet.

Referansegruppen og prosjektets medlemmer samlet på møtet i desember 2016.

Referansegruppen og prosjektets medlemmer samlet på møtet i desember 2016 (fra venstre mot høyre): Ingun Grimstad Klepp, Marianne Lien, Anita Nordeide, Sarah Blandy, Bodil Selmer, Simone Abram, Haakon Harriss, Signe Howell, Thomas Walle, Catharina Bjerke Sletner og Marianne Holdgaard. 

Vår første oppgave var et besøk på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo, der Thomas Walle ga oss en omvisning av mulige steder for prosjektets utstilling i 2019. Thomas ga oss en sniktitt på museets nyhet, en DNT-hytte fra 1930-årene, nå trygt installert på en liten høyde med utsikt over museet, og bemerket at vår utstilling vil være perfekt timet med museets jubileum og innvielsen av den nye hytta i 2018.

Dagen etter samlet vi oss for å presentere prosjektplanene våre. Våre gjester – professor Sarah Blandy fra Sheffield University Law School, professor Marianne Holdgaard fra Aarhus University Law School, professor Bodil Selmer fra Aarhus University Anthropology department, Signe Howell fra Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo og Ingun Grimstad Klepp fra Statens institutt for forbruksforskning – fikk selskap av Thomas Walle og Haakon Harriss fra Norsk Folkemuseum og prosjektets deltakere; Marianne, Simone og Anita, samt vår vitenskapelige assistent Catharina Bjerke Sletner. Vår stipendiat Anita Nordeide presenterte sine planer for doktorgraden og fikk nyttige råd og forslag fra de tilstedeværende.

Livlige diskusjoner gjennom dagen dekket hussamfunnsteorier, det juridiske rammeverket for arv av hytter og hvordan vi konseptualiserer eiendom og eierskap I henhold til europeisk slektskapspraksiser.

Etter noen korte presentasjoner og diskusjon, brukte vi workshop-teknikker for å identifisere de viktigste aspektene for prosjektets framdrift, inkludert teoretiske og metodiske utfordringer.

Vi ser fram til å møte referansegruppen igjen i 2017 når vi beveger oss inn i den aktive forskningsfasen av prosjektet, og til å oppdatere dem på vår fremgang underveis.

Vi ønsker å takke medlemmene av referansegruppen for deltakelsen og for generøs bruk av deres tid, ideer og råd. Vi vil også takke Irene Svarteng for å ha hjulpet til med organiseringen og de ansatte på Lysebu for sin gjestfrihet.

Publisert 6. apr. 2017 10:34 - Sist endret 6. apr. 2017 10:34