English version of this page

AnthroTox

Hvordan forstå og håndtere globale, menneskeskapte miljøgifter?

AnthroTox er et av konvergensmiljøene som er en del av den tverrfaglige satsingen UiO:Livsvitenskap. UiO: Livsvitenskap er en stor tverrfaglig satsing ved Universitetet i Oslo. Satsingen finansierer flere konvergensmiljøer, som skal jobbe tverrfaglig med å løse store utfordringer relatert til helse og miljø. AnthroTox er ett av disse miljøene og ledes av P. Wenzel Geissler, professor ved Sosialantropologisk institutt.

Konvergensmiljøet skal kombinere natur- og samfunnsvitenskap for å forstå og håndtere globale, menneskeskapte miljøgifter bedre. Det skal finne ut hvordan miljøprosesser og sosiale strukturer, og koblingen mellom disse, har betydning for spredning og virkning av miljøgifter fra elektronisk avfall. Dette skal undersøkes på tvers av samfunn og økosystem med feltstudier i Tanzania og data fra Arktis.

Mer informasjon finnes på prosjektets engelske nettside.

Publisert 1. des. 2017 12:36 - Sist endret 2. mars 2022 15:20