Konferanser

Tidligere

Tid og sted: 24. nov. 2014 09:30 - 17:10, Litteraturhuset (Wergeland)

Velkommen til Alnaprosjektets avslutningskonferanse. Antropologer, sosiologer, spesialpedagoger og medievitere skal presentere funnene etter flere års forskning i Norges mest diskuterte drabantområde: Hva holder Groruddalen sammen, hva sliter det fra hverandre?

Tid og sted: 9. mars 2010 09:00 - 10. mars 2010 15:30, Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 3

The CULCOM-Alna project organises a seminar on research on inclusion and exclusion in a suburban area.

Participants will speak either Norwegian or English. Simultaneous translation for English speakers will be provided, if needed.