Politikk, kultur og identitet

Er identitet alltid en politisk manifestasjon? Hvordan påvirkes politikk av kulturelle prosesser? Hvordan henger politiske enheter sammen, for eksempel stater og lokale samfunn?

Det er i antropologien en lang tradisjon for å studere forbindelsene mellom politiske prosesser, for eksempel former for statsbygging, og kulturelle former. Et viktig tema er hvordan individuelle og kollektive identiteter formes og endres av disse prosessene.
Viktige spørsmål innen dette feltet er:

  •  Hvordan kan vi forstå sammenhengen mellom maktforhold i samfunnet og hvordan religiøse, etniske og nasjonale identiteter blir til og endres?
  •  På hvilke måter blir kulturelle former og praksiser – og identiteter – skapt og endret gjennom statens aktiviteter?
  •  Hva er forholdet mellom konstruksjonen av identiteter og former for politisk aktivisme og kollektiv handling «på grasrota»?
  • Hva er forholdet mellom produksjonen av identiteter, statlige aktiviteter, og former for transnasjonal flyt – som internasjonal migrasjon, global handel og turisme?
  • På hvilke måter påvirker former for politisk vold – som represjon, krig, tortur og terror – produksjonen og reproduksjonen av identiteter?

Studiet av politikk, kultur og identitet har dype røtter i antropologien, og interessen for temaet har lenge vært sentralt i forskning og undervisning på instituttet.

Eksempler på dette er studiet av politisk kultur i Karibia og Latin-Amerika (Christian Krohn-Hansen, Sarah Lund, Marit Melhuus, Arnd Schneider), kulturell kompleksitet, globalisering og identitetsdannelse (Thomas Hylland Eriksen), subkultur, hybridisering og uttrykksformer (Odd Are Berkaak), kjønnsrelasjoner, religiøse identitet, ære og skam i Midt-Østen (Unni Wikan), politisk modernisering i Oseania (Ingjerd Hoëm), post-sovjetiske identiteter og konflikter (Elisabeth L’orange Fürst), helse og medisin i Øst-Afrika, og endringer i relasjonen mellom politikk og rettstradisjoner i Kina (Susanne Brandstädter).

 

 

Emneord: Identitet, Identitetspolitikk, Kultur, Politikk
Publisert 31. mars 2009 09:49 - Sist endret 1. okt. 2012 14:15