Natur, kultur og samfunn

Hvordan bruker mennesker naturen, og hvordan er bruken organisert? Hvordan påvirker mennesker miljøet de lever i, og hvordan blir de selv påvirket av det? Hva er «naturlig»?

 

 

 

Dette er noen av de viktige temaene innen forskningsområdet, som også tar for seg forestillinger om natur og det naturlige i forhold til slektskap, kropp, mat og identitet, forvaltning av naturressurser, miljøvern og miljødiskurser.

Mange ansatte ved instituttet har faglig kompetanse innen feltet Natur, kultur og samfunn. Deres prosjekter representerer ulike teoretiske perspektiver, og de baserer seg på feltarbeid fra vidt forskjellige steder. Fangst og fiske i Japan (Arne Kalland), Canada og Nord-Norge (Harald Beyer-Broch), livet i regnskogen i Ny-Guinea (Arve Sørum), Malaysia (Signe Howell) og Amazonas (Maria Guzman), nomadisk tilpasning i Øst-Afrika (Aud Talle), og rase, helse, og hygiene i Sør-Afrika (Rune Flikke) er noen eksempler på stabens interesser på området. Globale miljødiskurser har blitt et stadig viktigere forskningsfokus ved SAI de senere år, spesielt i forbindelse med hvalfangst i nordområdene, fauna i Australia, lakseoppdrett i Norge og ødeleggelse av regnskog i Sørøst-Asia.

Natur, kultur og samfunn har vært et satsingsområde ved Sosialantropologisk institutt siden 1999, og instituttet er alene blant de sosialantropologiske institusjonene i Norge om å satse på dette temaet. Feltet har vært preget av stor aktivitet, og det er gjennomført en rekke aktiviteter, som nasjonale og internasjonale konferanser, litteraturseminarer og undervisning på hovedfags-, master- og bachelor-nivå.
 

 

Emneord: Forskingsområde, Natur-kultur-samfunn
Publisert 19. mars 2009 11:09 - Sist endret 2. okt. 2012 11:06