Komparativ nordisk etnografi

Hva er ”Norge”? Hva kjennetegner den kulturelle variasjonen i Norden? Hvilken betydning har likhet i Norden?

 

 

Dette er noen av spørsmålene innen forskningsområdet komparativ nordisk etnografi. Forskerne ved SAI arbeider med en lang rekke ulike tema, for eksempel organisasjoner, lokalpolitiske prosesser og velferdsstat (Halvard Vike), jakt og fiske (Rolf David Ramslien, Harald Beyer Broch), adopsjon, slektskap og biopolitikk (Signe Howell, Marit Melhuus), lakseoppdrett og ideer om natur og naturlighet (Marianne Lien), integrasjon (Unni Wikan), kulturelle uttrykksformer (Odd Are Berkaak). På denne måten tematiserer de Norden som etnografisk region. En sentral fellesinteresse er utforskingen av metodologiske og epistemologiske utfordringer som er knyttet til antropologisk forskning i eget samfunn. Er erkjennelse og vitenskapelig kunnskap uløselig knyttet til å oppleve annerledeshet gjennom ”kultursjokk”? Hvis ikke, hvordan etablerer vi et ståsted som gjør det mulig å se det kjente med andre øyne enn ”de innfødte” og andre fagdisipliner anvender? Komparasjon og etnografisk metode står derfor sentralt.

Forskningsområdet er en videreføring og forankring av Forum for nordisk etnografi, som ble startet i 1996. Målet er å styrke kvaliteten på antropologisk forskning om Norge og Norden, å tydeliggjøre etnografiens bidrag vis-à-vis andre disipliner, samt å synliggjøre og forvalte SAIs kompetanse på dette området.

 

 Forum for nordisk etnografi arrangerer ikke seminarer våren 2010.
Publisert 19. mars 2009 11:15 - Sist endret 2. okt. 2012 11:07