Kjerneområder

Sosialantropologisk institutt har for tiden fire kjerneområder for forskning: 1) Natur og samfunn, 2) Komparativ nordisk etnografi, 3) Politikk, kultur og identitet, samt 4) Minoriteter i en global verden: kontinuitet og endring.

 

Alle våre ansatte er knyttet til en eller flere av disse, og de forener våre varierte forskningsprosjekter på ulike måter – i seminarer, workshops og publiseringsvirksomhet. Vi ønsker å inspirere våre master- og doktorgradsstudenter til å utforme prosjekter som føyer seg inn i våre kjerneområder. Slik vil de kunne bli en naturlig del av våre aktive forskningsmiljøer.

Publisert 15. okt. 2010 15:26 - Sist endret 2. okt. 2012 11:05