English version of this page

Politisk økologi

Et nettverk for forskere som ønsker å fordype seg i spørsmål knytta til ressurspolitikk.

Flyfoto av hjullaster på søppelplass

Illustrasjonsfoto: Spiegel/Colourbox

Med begrepet “ressurspolitikk” sikter vi ikke bare til politiske og til dels voldelige konflikter rundt landområder, vannforsyning, mat-, mineral- og energiressurser, men også til de politiske historiene og praksisene som gjør noe til (eller konstituerer noe som) en ressurs eller en verdi i utgangspunktet.

Gjennom å arbeide i skjæringspunktet mellom politisk økonomi, økologisk antropologi og mer-enn-menneskelig etnografi, er arbeidsgruppa interessert i et bredt spekter av intellektuelle temaer og politiske utfordringer – fra global økologi og studier av landskaper, til betydninga av klimaendringer og arbeiderhistorie, til miljøhistorie, økologisk aktivisme og kamp for miljømessig rettferdighet.

Arbeidsgruppa blei etablert i mars 2019, og er koordinert av Christian Krohn-Hansen, Marianne Lien og Knut G. Nustad, som en arbeidsgruppe med månedlige møter. I 2020-21 arbeider gruppa spesielt med tenkning om eiendomsforhold og rettighetsproblematikk knytta til natur- og miljøspørsmål.

Gruppa er åpen for så vel fast ansatte som midlertidig ansatte, men ettersom vi ønsker å utvikle arbeidsgruppa som en kumulativ samtale, ønsker vi at våre medlemmer forplikter seg til å ta del i de månedlige møtene. Hvis du har lyst til å bli med, skriv gjerne en e-post (hvor du kort forklarer din motivasjon for deltakelse) til: christian.krohn-hansen@sai.uio.no.

Emneord: Økologisk antropologi, landskap, Klimaendringer, Politisk økonomi
Publisert 15. mai 2020 09:58 - Sist endret 16. mars 2021 14:08