Nordisk Laboratorium

Nordisk Laboratorium er et verksted for å samle, spre og inspirere til videre forskning i og om Norden.

Nordisk Laboratorium springer ut av en erkjennelse om en manglende kumulativ oversikt innenfor forskning i Norden, og et fravær av fora for oss som studerer/forsker på samfunn og kultur i Nordiske kontekster. Det er herved opprettet en seminarrekke som løfter frem antropologisk forskning i og om Norden. Håpet er å generere en inspirerende tverrfaglig dialog og samarbeid gjennom uformelle og faglige sammenkomster knyttet til seminarene. Som et verksted for Nordisk Etnografi har vi et eksplisitt mål om å være en arena for kompetansebygging innen Nordisk etnografi i vid forstand. En slik målsetning forutsetter at også studenter på alle nivå i utdanningsløpet har en møteplass med (samfunns)forskere fra ulike institusjoner. Da vi i tråd med ønsket om å generere samarbeid kom frem til et samlende tema for 2019, fant vi det betimelig å begynne med å synligjøre kvinnen som først satte Nordisk etnografi og «hjemmet» på kartet – Marianne Gullestad.

Årets seminarrekke utvider Gullestads beskrivelser av hjemmet ved å fokusere på begrepets symbolske, materielle, affektive og multivokale sider. Hvilken plass og hvilke forståelser av «hjem» har vi i vår egen tid, omgitt av globale omveltninger, koloniseringsdebatter, økt migrasjon, sosial- og annen kreativitet.

Er det mulig å finne snev av stabilitet knyttet til «hjem» tross tidenes kaotiske tilstand?