English version of this page

Temporalitet/materialitet: etnografi i tiden

På Sosialantropologisk Institutt forsker vi på en rekke temaer. Mange av forskerne er opptatt av beslektede temaer og for tiden har vi tre aktive forskningsgrupper. 

Forlatte,ødelagte båter.

Denne gruppen ser på forbindelsene mellom etnografi og temporalitet. Siden antropologiens begynnelse, har tid og historie vært produktive utfordringer i forhold til arkivstudier, muntlige fortellinger, lokalsamfunnsstudier, koloniseringspraksis og politikk.

De senere års fokus på materialitet og grensene mellom det menneskelige og ikke-menneskelige, har gitt en bredere tilnærming og aktualisert koblingen mellom materialitet og temporalitet gjennom etnografiske studier av gjenstander, avfall, landskap, arkitektur, planter og dyr, i tillegg til rutiner og vaner, transaksjoner og sirkulasjon. I denne forskningsgruppen vil vi utforske temporalitet/materialitet i ulike etnografiske sammenhenger.

Vi tar utgangspunkt i vårt eget materiale og lar oss inspirere av teoretiske tekster og inviterte forskere, og orienterer oss bredt i forhold til antropologiens grenseflater med blant annet historie, arkeologi, vitenskap- og teknologistudier, performativitet , emosjoner og affect, samt nyere bidrag på temaer som ruinering og landskap, nostalgi og rytmer og modernitet.

Publisert 5. apr. 2017 10:23 - Sist endret 23. mars 2018 14:07