English version of this page

Ports

Ports lesegruppen utforsker samfunnsvitenskapelig arbeid med maritim logistikk. 

Bildet kan inneholde: kjøretøy, sjøfartsarkitektur, himmel, vannskuter, transportmiddel.

Lesegruppen samler medlemmer av forskningsprosjektene PORTS (finansiert av Det europeiske forskningsrådet) og "Life Cycle of Container Ships" (finansiert av NFR) for å utforske samfunnsvitenskapelig arbeid med maritim logistikk. 

Vi møtes månedlig for å diskutere utvalgte tekster fra disiplinene antropologi, samfunnsgeografi, sosiologi og historie som kan utvide våre egne perspektiver på shipping, havner og maritime verdener for øvrig.

Publisert 31. aug. 2021 09:37 - Sist endret 6. apr. 2022 10:17