English version of this page

Avhengighet

Hvilke effekter har det når vi beskriver enkelte grupper som "avhengige"? Det er blant spørsmålene denne forskningsgruppen utforsker.

Mennesker i byrom.

Illustrasjonsfoto: Sasha Zvereva/Unsplash

Over hele det politiske spekteret står politikere i kø for å kritisere velferdsavhengigheten i lokale samfunn og nasjonale økonomier. Men spørsmålet om hvem som skal beskrives som "avhengig", er i stor grad ubesvart.

Hvorfor, for eksempel, blir den lavtlønnede arbeideren – som får velferdsgoder – beskrevet som "avhengig", mens aksjemegleren – som tjener millioner gjennom nettverk som hun ble født inn i – beskrevet som "uavhengig"?

I denne forskningsgruppen gjør vi etnografiske undersøkelser av den performative effekten av å tillegge "avhengighet" til enkelte grupper, hvordan begrepet blir brukt som politisk middel og hvordan det former verden vi lever i.

Gruppen har to undergrupper hvorav den ene konsentrerer seg om kjønn og slektskap, og den andre om ulike typer avhengighetsrelasjoner sett fra Stillehavet. Sistnevnte gruppe samarbeider med University of Cambridge.

Kontaktperson for undergruppe kjønn og slektskap: Keir Martin

Kontaktpersoner for undergruppe Stillehavet: Ingjerd Hoëm og Keir Martin

Publisert 22. mars 2017 10:43 - Sist endret 16. mars 2021 14:03

Kontakt