Fagpolitisk dagsseminar

Ved hjelp av ulike bidragsytere ønsker vi å kaste lys over sentrale sider ved den sosialantropologiske forskningen ved SAI og reflektere over dens særpreg, dens betydning og de veiene den synes å gå.

Professor Jean-Claude Galey

Velkommen til et fagpolitisk dagsseminar i to deler. Seminarets første del vil ta for seg sentrale sider ved den sosialantropologiske forskningen ved SAI og reflektere over dens særpreg, dens betydning og noen av de veiene den synes å gå. Denne delen vil foregå på norsk. Den andre delen vil handle om antropologiens faglige forutsetninger i dagens Europa og vil bli holdt på engelsk.

I pausen mellom de to delene vil det bli det servert kaffe og te utenfor auditorium 1, Eilert Sundts hus.  Seminaret er åpent for alle, ingen påmelding påkrevet.

 

Del 1: Nye steder, flere spørsmål: Sosialantropologiske forskningshorisonter  

 

Tid: 10:15 – 12:45

Gjennom seks forberedte innlegg og diskusjon vil vi kaste lys over sentrale sider ved den sosialantropologiske forskningen ved SAI og reflektere over dens særpreg, dens betydning og (noen av) de veiene de synes å gå.

SAI har gjennom hele sin levetid søkt å forene en humanistisk visjon om å søke innsikt i variasjonen i menneskelig tilpasning med en samfunnsvitenskapelig metode, framfor alt feltarbeidet. I mange sammenhenger har dette betydd å utfordre skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning, og å identifisere gode teoretiske spørsmål med en ambisjon om å være relevant. Forskningen ved SAI har kontinuerlig vært påvirket av ulike versjoner av en bevissthet om å ivareta et samfunnsoppdrag. Dette har blant annet uttrykt seg i en sterk komparativt orientert interesse for hvordan menneskers lokale univers endres og i økende grad undergraves av prosesser de selv har stadig mindre muligheter til å kontrollere.

Hvordan har faget håndtert denne og beslektede utfordringer? Forskningen ved SAI og norsk sosialantropologi for øvrig har utvidet sitt empiriske tilfang vesentlig gjennom disse femti årene, og de teoretiske spørsmålene som stilles er langt flere og – vil mange si – langt mer komplekse. Hvor er fallgruvene og de nye mulighetene?

Det blir holdt innlegg av både interne og eksterne antropologer. Du kan lese mer om hver av debattantene ved å trykke på navnene under.

Halvard Vike

Synnøve Bendixsen

Thomas Hylland Eriksen

Thorgeir Kolshus

Astrid Bredholt Stensrud

Edvard Hviding


 

Del 2: Antropologiens faglige forutsetninger i dagens Europa

 

Tid: 13:15 - 14:10

I den andre delen av det fagpolitiske dagsseminaret vil professor Jean-Claude Galey, studiedirektør ved l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), holde et innlegg om antropologiens faglige forutsetninger i dagens Europa.

Jean-Claude Galey er en fransk indiaforsker som også var professor II ved Sosialantropologisk institutt (SAI) i perioden 1994-99. Hans viktigste forskningsinteresser inkluderer kaste, kinship, sosiale, politiske og religiøse bevegelser, religiøse ritualer, samt teorier om antropologi og etnohistorie.

Publisert 8. sep. 2014 17:38 - Sist endret 17. okt. 2014 22:36