Debatt: Antropologiens relevans?

Torsdag 16. oktober blir det arrangert jubileumsforedrag og debatt om sosialantropologien i tiden. Dørene åpner kl. 17.00 i Wergeland, på Litteraturhuset.

Professor emerita Signe Howell            Foto: UIO

Sosialantropologisk institutt feirer 50 år, og inviterer til debatt.

"Antropologi i det 21. århundre: Radikal, konservativ eller irrelevant?" 

 
Debatten tar opp spørsmålet om hva som er fagets kjerne i en tid da vi alle er både innfødte og kosmopolitter, både tilskuere og deltagere på en glokal scene. Kvelden er delt inn to deler med en matservering midtveis.
 
Første innlegg er ved professor emerita Signe Howell, som stiller spørsmålet: "Antropologi: et verneverdig fag?"
Signe Howell mottok UiOs forskningspris i 2007. Hun har studert ved University of London School of Oriental and African Studies og ved Oxford University, der hun tok doktorgraden 1980. Howell har bl.a. gjort feltstudier hos chewong-folket i Malayahalvøyas høyland og hos lio-folket på øya Flores i Øst-Indonesia, og har sammenlignet deres

Professor Marianne Lien
Foto: UiO

sosiokulturelle grunntrekk. Hun har også studert slektskap i Norge, særlig den betydelige veksten i internasjonal adopsjon.
 
Videre vil professor Marianne Lien holde innlegget "Antropologi i en verneverdig verden: er verktøykassen god nok?" 
Marianne E. Lien er utdannet ernæringsfysiolog og sosialantropolog. Hun har lang erfaring med forskning i skjæringsfeltet mellom forbruk, produksjon og markedsføring med fokus på mat og ernæringspolitikk.

Siden 1998 har hun vært ansatt ved Sosialantropologisk Institutt.Forskningen drives blant annet av en interesse for grunntrekk ved vårt eget samfunn, og for hvordan komparasjon og etnografisk metode kan gi oss et dypere innblikk i prosesser og kulturelle antagelser som vi ellers tar for gitt. Lien har regional kompetanse i Norge og Norden, og Australia.
 
Kveldens ordstyrer er professor Marit Melhuus ved Sosialantropologisk institutt, UiO.
 
Det blir en enkel matservering før vi går videre til kveldens paneldebatt.

Professor Marit Melhuus
Foto: UiO

 
 
Førsteamanuensis Thorgeir Kolshus leder debatt, etter korte innlegg fra professor Thomas Hylland Eriksen, professor Unni Wikan, mastergradsstudent Ola Fjeldstad, sosialantropolog Margit Klingen Daams og  professor Helge Jordheim
 
 
Konstruktiv uenighet og høy temperatur garanteres. Dette arrangementet fungerer også som høstens alumnisamling, så alumnene er særskilt invitert. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

 

 

 

 

Førsteamanuensis Thorgeir Kolshus
Foto: UiO

Panelet vil bestå av følgende personer

 

Professor Thomas Hylland Eriksen
Foto: UIO

Professor Thomas Hylland Eriksen har i en årrekke arbeidet med identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering fra et komparativt perspektiv, ofte med et etnografisk fokus på Mauritius og Trinidad.

Han har også publisert populærvitenskapelige bøker, debattbøker og essays om kulturell kompleksitet i Norge. I 2011 ble han tildelt et Advanced Grant fra European Research Council (ERC) for prosjektet "Overheating: The Three Crises of Globalisation". Prosjektet, som startet opp høsten 2012, skal studere tre sentrale kriser skapt av globaliseringen (økonomi, miljø,identitet) komparativt og tverrfaglig. Prosjektet avsluttes høsten 2016.

Les mer om Overheating prosjektet her

 

 

 

 

Ola Fjeldstad
Foto: Ola Fjeldstad

Ola Fjeldstad har gjort et syv måneder langt feltarbeid på Marshalløyene i det østlige Mikronesia.

Han tilbrakte fem av disse på Epoon-Atollen, den sydligste av alle atollene og øyene som inngår i øyriket. Han har studert hvordan samarbeid kommer til uttrykk i ulike sosiale arenaer (dugnader,arbeidslag, festtilstelninger osv.), og hvordan dette er viktig for å opprettholde samhold i en tid der nye religiøse grupperinger og en stadig økende avhengighet av pengeøkonomi skaper nye utfordringer.

Han er i tillegg interessert i evolusjonsbiologi, og henter mye inspirasjon fra tverrfaglige tenkere som Gregory Bateson.

Fredrik Barth er også en viktig inspirasjon.

 

 

 

Professor Unni Wikan
Foto: UIO

Professor Unni Wikan ble tildelt Fritt Ord-prisen i 2004 for ”sine innsiktsfulle, åpenhjertige og utfordrende bidrag til debatten om verdikonflikter i det flerkulturelle samfunnet”.

Hun har studert sosiologi ved Universitetet i Oslo (1965-66), sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (1967-68) og arabisk ved The American University in Cairo (1968-69). Hun har utført feltarbeid i Egypt, Oman, Yemen, Indonesia, Bhutan, og Norden.

Hennes forskningsfelt spenner vidt og omfatter kulturteori, religion, fattigdom og utvikling, kjønn,helse, emosjon, kommunikasjon, innvandring og integrering, velferd, menneskerettigheter, og ære.

 

 

 

 

 

Margit Klingen Daams

Margit Klingen Daams er sosialantropolog med spesialisering innen feltet organisasjoner i endring. Innovasjon og entreprenørskap har vært en rød tråd gjennom karrieren, først med oppstart av den antropologiske virksomheten Kulturell Dialog, reisebyrået Work & Travel Company, så som medutvikler og leder av Ikada - inkubator for kunst, arkitektur, design og akademiske fag.
 

Gjennom stillingen i Arts & Business og etableringen av innovasjonsarenaen TEDxOslo, har fagområdet blitt bredere og innebefatter nå internasjonale kultur- og næringslivssamarbeid og samskaping/co-creation som driver for innovasjon og verdiskaping. Margit er siden oktober 2013 ansatt i Innovasjon Norge som seniorrådgiver med ansvaret for den nye landsdekkende satsingen på kultur- og kreative næringer.

 

 

Professor Helge Jordheim
Foto: Universitas

Professor Helge Jordheim er utdannet germanist og filolog. Arbeidet med tysk
filosofi og litteratur, særlig på 1700-tallet, har tatt ham i
forskjellige retninger, f.eks. begrepshistorie, universalhistorie og
kunnskapshistorie.

For tiden er han ansatt som professor i kulturhistorie på IKOS og arbeider med tidens
kulturhistorie, nærmere bestemt representasjoner, medier og praksiser
knyttet til tider i flertall.

I NFR-prosjektet Synchronizing the World
leder han en forskergruppe som undersøker hvordan mange tider blir gjort
til én i den vestlige moderniteten, ikke minst i møtet med andre
kulturer, som den arabiske, den ottomanske og den bengalske.

Mer informasjon om prosjektet finner du her:
http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/projects/synchronizing-the-world-globalization-and-multipl/.

 

 

 

Publisert 8. okt. 2014 16:48 - Sist endret 8. okt. 2014 16:48