Digital diaspora og dansk: Hvor og når hører vi hjemme?

Karen Waltorp skulle gjestet Litteraturhuset og introdusert Nordisk Laboratorium sitt nye fokus digitale hverdagsliv, i 2020. Grenser ble stengt og resten er historie. Men, den 15. mars deltar Waltorp på en workshop knyttet til forskningsprosjektet Privatlivets Grenser, og vi streamer hennes åpningsinnlegg.

Bildet kan inneholde: hånd, finger, gest, spiker, tommel.

Sosialantropolog Karen Waltorp har jobbet visuelt med foto og film siden 2005 og vant sin første filmpris i 2011 (Royal Anthropological Institute's Bazil Wright Film Prize.) De siste årene har hun jobbet med å dokumentere og analysere sosialitet på og via sosiale plattformer. Nylig ga Waltorp ut boken «Why Muslim Women and Smartphones», som tar for seg hvordan muslimske kvinner i Nørrebro i Danmark bruker mobiltelefonen. I sitt åpningsinnegg skal hun belyse hvordan det private er politisk også i de digitale dimensjonene av menneskers hverdagsliv:

Digital diaspora og dansk: Hvor og når hører vi hjemme? 

Det private er politisk: empiriske studier viser hvordan dette er tilfellet også i de digitale dimensjoner av unge muslimske kvinners liv i Danmark. Det politiske og digitalt intime blandes i smarttelefonen, hvor massemedienes bilder, politiske budskap og hverdagens poesi er medskaper av hvilke fremtider og tilhørighetsforhold de unge kvinner kan skape - og hvor. 

  • Karen Waltorp vil i dette innlegget dele filmsnutter og bilder fra felt som ikke er ment å bli liggende tilgjengelig. Det er derfor ikke lov med noen form for opptak av innlegget. Forsøk på opptak vil føre til umiddelbar utestengelse fra arrangementet.    

Join from a PC, Mac, iPad, iPhone or Android device: Click Here to Join

 

Publisert 22. feb. 2021 12:04 - Sist endret 12. mars 2021 11:31