Arrangementer

Tidligere

Tre unge mennesker med hver sin smartelefon liggende på en skogssti
Tid og sted: 13. jan. 2022 09:0016:30, Litteraturhuset (Amalie Skram)

Hvordan endrer sosiale medier samværsformer, ytringsrom, tilhørighet og politikk? Forskningsprosjektet Privatlivets Grenser inviterer til heldagsseminar med innlegg fra blant annet Thomas Hylland Eriksen og Brit Winthereik, paneldiskusjoner og boksamtale med Jo Helle-Valle, Ardis Storm-Mathisen og Karen Waltorp.

Vi gjennomfører arrangementet i samsvar med gjeldende smittevernregler. Deler av arrangementet vil også strømmes. 

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, kinn, leppe.
Tid og sted: 15. mars 2021 10:0011:00, Zoom: link nederst på siden

Karen Waltorp skulle gjestet Litteraturhuset og introdusert Nordisk Laboratorium sitt nye fokus digitale hverdagsliv, i 2020. Grenser ble stengt og resten er historie. Men, den 15. mars deltar Waltorp på en workshop knyttet til forskningsprosjektet Privatlivets Grenser, og vi streamer hennes åpningsinnlegg.