Digital sosialitet; Sted, tilhørighet og politikk

Hvordan endrer sosiale medier samværsformer, ytringsrom, tilhørighet og politikk? Forskningsprosjektet Privatlivets Grenser inviterer til heldagsseminar med innlegg fra blant annet Thomas Hylland Eriksen og Brit Winthereik, paneldiskusjoner og boksamtale med Jo Helle-Valle, Ardis Storm-Mathisen og Karen Waltorp.

Vi gjennomfører arrangementet i samsvar med gjeldende smittevernregler. Deler av arrangementet vil også strømmes. 

Tre unge mennesker med hver sin smartelefon liggende på en skogssti

Foto; Tuva Beyer Broch 

Velkommen! Arrangementet er åpent for alle. *Påmeldingen har nå stengt. 

Deler av seminaret blir strømmet (se eget program for digitale deltakere). Klikk her for å følge arrangementet digitalt.  

                                     Sammendrag
 

Hvordan endrer digitalisering hverdagslivets samværsformer? Hvordan utfordres grensene mellom hjemmeliv og arbeidsliv, og hva skjer med privatsfæren når kommunikasjon i stadig større grad skjer via skjermer? Pandemi og nedstenging har lært oss å innrette oss på nye måter, med hjemmekontor på hytta, og kjøkkenbordet som arbeidsrom. Hva har denne tiden lært oss om betydningen av analogt samvær sosialt, emosjonelt og praktisk? Hvordan endrer sosiale medier betingelsene for antropologiske feltarbeid og hvilke muligheter og etiske utfordringer bringer det med seg? Og hvilke politiske implikasjoner kan migrasjonen av aktivitet fra fysiske til digitale rom tenkes å få? Seminaret arrangeres av forskningsprosjektet Privatlivets grenser; Sosialitet og Tilhørighet i Digitale Hverdagsliv, som utføres ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Norsk Teknisk Museum.

                                        Program


Torsdag 13. Januar • Litteraturhuset (Amalie Skram) • ÅPEN FOR PÅMELDING

9:00  Innledning og velkommen: Marianne Lien

9:15-10:00 Thomas Hylland EriksenDigital akselerasjon

Utgangspunktet er lærdommer fra pandemien, som har fungert som katalysator på digitaliseringsprosesser. Det blir lagt særlig vekt på forholdet mellom digital og fysisk tilstedeværelse, med særlig henblikk på privatsfæren.

10:00-11:45  Brit Winthereik, ITU København: Homely digital spaces

This talk takes a point of departure in the notion of the home as a node in a digital network spanning from public authorities to big tech providers, health systems, local food providers, workplaces, institutions, friends etc. The talk is an exploration of the new connection points and the boundaries of the digitally infrastructured home: What characterizes this space, how are boundaries established, maintained and dissolved? Describing the home as digitally distributed implies thinking through notions of privacy in relation to digital spaces, which in turn leads to questions of the body existing in and of such public-private spaces. 

10:45- 11:00 Q & A

11.00-11.30 Pause

11:30-12:30 Panelsamtale 1: Lokalitet og digitalisering: Hvor er kjøkkenbordet nå? Ordstyrer: Thomas Hylland Eriksen

            Paneldeltagere: Marianne Lien, Tom Bratrud og Katja Helland Perminow

12.30-13.30 Lunsj for alle påmeldte deltagere!

13:30-14:30 Panelsamtale 2: Politisk mobilisering og ytringsrom i digitale verdener 
Ordstyrer: Thomas Hylland Eriksen

            Paneldeltagere: Jo Helle-Valle, Karen Waltorp, Nefissa Naguib

14:30-15:00 Pause

15:00 – 16:00 Boksamtale om nyutgitte bøker av Jo Helle-Valle/Ardis Storm-Mathisen og Karen Waltorp. Samtalen ledes av Thomas Hylland Eriksen.

BERGHAHN BOOKS : Media Practices And Changing African Socialities: Non-media-centric Perspectives

https://www.routledge.com/Why-Muslim-Women-and-Smartphones-Mirror-Images/Waltorp/p/book/9781032174334#

16:00 Avslutning

 

                        Program for digitale deltakere

 

Følg direktesending av arrangementet digitalt

9:00  Innledning og velkommen: Marianne Lien

9:15-10:00 Thomas Hylland EriksenDigital akselerasjon

Utgangspunktet er lærdommer fra pandemien, som har fungert som katalysator på digitaliseringsprosesser. Det blir lagt særlig vekt på forholdet mellom digital og fysisk tilstedeværelse, med særlig henblikk på privatsfæren.

10:00-11:45  Brit Winthereik, ITU København: Homely digital spaces

This talk takes a point of departure in the notion of the home as a node in a digital network spanning from public authorities to big tech providers, health systems, local food providers, workplaces, institutions, friends etc. The talk is an exploration of the new connection points and the boundaries of the digitally infrastructured home: What characterizes this space, how are boundaries established, maintained and dissolved? Describing the home as digitally distributed implies thinking through notions of privacy in relation to digital spaces, which in turn leads to questions of the body existing in and of such public-private spaces. 

Pause frem til 15:00

15:00 – 16:00 Boksamtale om nyutgitte bøker av Jo Helle-Valle/Ardis Storm-Mathisen og Karen Waltorp. Samtalen ledes av Thomas Hylland Eriksen.

BERGHAHN BOOKS : Media Practices And Changing African Socialities: Non-media-centric Perspectives

https://www.routledge.com/Why-Muslim-Women-and-Smartphones-Mirror-Images/Waltorp/p/book/9781032174334#

Avslutning 

 

 

 

 

 

 

Publisert 24. nov. 2021 15:20 - Sist endret 12. jan. 2022 10:36