Digital sosialitet; Sted, tilhørighet og politikk

Forskningsprosjektet Privatlivets Grenser ved Sosialantropologisk institutt vil presentere beskrivelser og refleksjoner fra flere ulike felt på dette heldagsseminaret. Vi inviterer også til samtaler mellom ledende forskere på digitalisering. 

Bildet kan inneholde: menneskelig, sky, himmel, servise, lykkelig.

Foto; Tuva Beyer Broch 

Velkommen! Arrangementet er åpent for alle. Klikk her for påmelding

 

                                      Sammendrag


Hvordan endrer digitalisering hverdagslivets samværsformer? Hvordan utfordres grensene mellom hjemmeliv og arbeidsliv, og hva skjer med privatsfæren når kommunikasjon i stadig større grad skjer via skjermer? Pandemi og nedstenging har lært oss å innrette oss på nye måter, med hjemmekontor på hytta, og kjøkkenbordet som arbeidsrom. Hva har denne tiden lært oss om betydningen av analogt samvær sosialt, emosjonelt og praktisk? Hvordan endrer sosiale medier betingelsene for antropologiske feltarbeid og hvilke muligheter og etiske utfordringer bringer det med seg? Og hvilke politiske implikasjoner kan migrasjonen av aktivitet fra fysiske til digitale rom tenkes å få? Forskningsgruppen Privatlivets grenser; Sosialitet og Tilhørighet i Digitale Hverdagsliv fra Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo undersøker disse spørsmålene, og vil presentere funn fra sin forskning

                                        Program

 

Torsdag 13. Januar • Litteraturhuset (Amalie Skram) • ÅPEN FOR PÅMELDING

9:00  Innledning og velkommen: Marianne Lien

9:15-10:00 Thomas Hylland Eriksen: Digital akselerasjon

Utgangspunktet er lærdommer fra pandemien, som har fungert som katalysator på digitaliseringsprosesser. Det blir lagt særlig vekt på forholdet mellom digital og fysisk tilstedeværelse, med særlig henblikk på privatsfæren.

10:00-11:00  Brit Winthereik, ITU København: Homely digital spaces

This talk takes a point of departure in the notion of the home as a node in a digital network spanning from public authorities to big tech providers, health systems, local food providers, workplaces, institutions, friends etc. The talk is an exploration of the new connection points and the boundaries of the digitally infrastructured home: What characterizes this space, how are boundaries established, maintained and dissolved? Describing the home as digitally distributed implies thinking through notions of privacy in relation to digital spaces, which in turn leads to questions of the body existing in and of such public-private spaces. 

11.00-11.15 Pause

Del 1: Lokalitet og digitalisering eller: Hvor er kjøkkenbordet nå?

11:15-11:30 Kort innledning: Marianne Lien

11:30-12:30  Panelsamtale om sosialitet på tvers av fysiske og digitale rom,   (Tilhørighet, nærhet og avstand) Ordstyrer: Marianne Lien

            Paneldeltagere: Tuva Beyer Broch, Tom Bratrud og Katja Helland Perminow

12.30-13.30 Lunsj for alle påmeldte deltagere!

 Del 2: Ytringsrom og tilhørighetspolitikk

13:30-13:45 Kort innledning: Thomas Hylland Eriksen

13:45-14:45 Panelsamtale om privatlivets eksponering og politisk aktivisme (tilhørighetspolitikk, felleskap og utenforskap) Ordstyrer: Nefissa Naguib

            Paneldeltagere: Cecilia Salinas, Karen Waltorp, og Marianne Lien.

14:45-15:00 Pause

15:00 – 16:30 Boksamtale om nyutgitte bøker av Jo Helle-Valle/Ardis Storm-Mathisen og Karen Waltorp. Samtalen ledes av Thomas Hylland Eriksen.

BERGHAHN BOOKS : Media Practices And Changing African Socialities: Non-media-centric Perspectives

(PDF) Karen Waltorp Download eBOOK (bookarchive.net)

16:30: Avslutning

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 24. nov. 2021 15:20 - Sist endret 25. nov. 2021 17:56