UTSATT grunnet sykdom: Hvordan engasjerer nordmenn seg for at nylig bosatte skal finne seg til rette i Norge?

Maria Hernández Carretero nærmer seg seminarrekkens tema «hjem» ved å rette oppmerksomheten mot hvordan Osloborgere spesifikt og Nordmenn generelt, engasjerer seg for å bistå nyankomne asylsøkere og flyktninger i deres etableringsfase. Hva slags kjennskap om og aktiviteter knyttet til Oslo og Norge ønsker de å introdusere de nyankomne til, og hvorfor?

På grunn av sykdom blir dette arrangementet utsatt. Ny dato vil komme.

Publisert 1. feb. 2019 00:41 - Sist endret 14. mai 2019 12:37