Hjemmet som arena for sosial erindring: Noen implikasjoner av overoppheting

Thomas Hylland Eriksen spør hvordan endring i hjemmets materialitet påvirker sosial erindring og mulighetene for å etablere kontinuitet med fortiden.

Publisert 1. feb. 2019 00:41 - Sist endret 21. feb. 2019 10:25