Kulturell kompleksitet: Tematikk, polemikk og tendenser 2010-2030

Hva har vi vært opptatt av det foregående tiåret? Hva bør vi diskutere mer? Hvordan har Norge og verden forandret seg? Går vi i retning mer inkludering og tillit eller mer utenforskap og mistenksomhet?

Bildet kan inneholde: rosa, linje, design.

CULCOM – Kulturell kompleksitet i det nye Norge – var et forskningsprogram som varte fra 2004 til 2010. En bred vifte av prosjekter, fra mediesosiologi til religionsvitenskap, fra historie til sosialantropologi, satte seg som mål å tegne opp det nye Norgeskartet.

Ti år etter at CULCOM er avsluttet, ser vi tilbake på de ti årene som er gått og fremover mot de neste ti. Hvordan har verden og Norge forandret seg, og hva har vi i vente? Noen stikkord er terrorangrepet 22. juli, Facebook som premissleverandør i debatten, den syriske flyktningkrisen og fremveksten av nye politiske bevegelser som skaper både begeistring, frykt og polarisering.

Program

09:45 - Velkommen: Thomas Hylland Eriksen

10:15 - Panelsamtale: De siste 10 år: Hva har skjedd? Ordstyrer: Elisabeth Eide. Panel: Mohamed Abdi, Marta Bivand Erdal, Lars Laird Iversen.

11:15 - Pause

11:30 - Miniforedrag: Immigrasjon og islam i den norske offentligheten: En tidsreise. Ved Sharam Alghasi.

11.50 - Miniforedrag: Etterkommere av innvandrere i Norge: Assimilering, polarisering, diskriminering. Ved Arnfinn Midtbøen.

12:10 - Miniforedrag: Etterskjelv – forsoning og konflikt i Sápmi. Ved Britt Kramvig.         

12:30 - Lunsj

13:00 - Forelesning: Flukt, fiendtlighet og kontekster. Transnasjonale og transhistoriske perspektiver.

13:45 - Pause

14:00 - Miniforedrag: Polariseringens tiår: Om nordisk nasjonalpopulisme og røttenes retur. Ved Cathrine Thorleifsson.

14:20 - Miniforedrag: Klimaflyktninger på en begrenset klode. Ved Odin Lysaker.

14:40 - Miniforedrag: Religiøs kompleksitet og dobbel pluralitet: Er religiøse merkelapper nyttige? Ved Anne Hege Grung.

15:00 - Pause

15:10 - Panelsamtale: De neste 10 år: Hva kommer til å skje? Ordstyrer: Thomas Hylland Eriksen. Panel: Åse Røthing, Sumaya Jirde Ali, Cora Alexa Døving.

16:00 - Avslutning: Thomas Hylland Eriksen

Du kan strømme arrangementet direkte fra Litteraturhuset via YouTube. Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis gjennom chat-funksjonen.

Last ned program (pdf).

 
Emneord: Kultur, tendenser, kulturell kompleksitet
Publisert 2. mars 2020 09:30 - Sist endret 9. juni 2020 09:52