Ti år etter CULCOM: Tematikk, polemikk og tendenser 2010-2030

Hva har vi vært opptatt av det foregående tiåret? Hva bør vi diskutere mer? Hvordan har Norge og verden forandret seg? Går vi i retning mer inkludering og tillit eller mer utenforskap og mistenksomhet?

CULCOM – Kulturell kompleksitet i det nye Norge – var et forskningsprogram som varte fra 2004 til 2010. En bred vifte av prosjekter, fra mediesosiologi til religionsvitenskap, fra historie til sosialantropologi, satte seg som mål å tegne opp det nye Norgeskartet.

Ti år etter at programmet er avsluttet, ser vi tilbake på de ti årene som er gått og fremover mot de neste ti. Hvordan har verden og Norge forandret seg, og hva har vi i vente? Noen stikkord er terrorangrepet 22. juli, Facebook som premissleverandør i debatten, den syriske flyktningkrisen og fremveksten av nye politiske bevegelser som skaper både begeistring, frykt og polarisering.

Til å snakke om de siste ti årene og de neste ti årene har vi invitert tidligere forskere fra CULCOM, men også nye stemmer. Det blir en innholdsrik og variert dag, like mangfoldig som det nye Norge!

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Meld deg på

 

Emneord: Kultur, tendenser, kulturell kompleksitet
Publisert 2. mars 2020 09:30 - Sist endret 3. mars 2020 09:22