Norsk antropologisk forenings fagdag 2019: Framtidens antropologi

Norsk antropologisk forening ønsker velkommen til fagdag med årsmøte. Arrangementet holdes ved Universitetet i Oslo, fredag 23. august 2019.

Årets NAF-konferanse avholdes som en nasjonal fagdag med årsmøte ved Universitetet i Oslo. Tema for året er Framtidens antropologi. Gjennom forelesninger, rundebordsdiskusjon og inviterte arbeidsgrupper vil vi diskutere ulike visjoner og tanker om framtidens antropologi i Norge. Thomas Hylland Eriksen fra Sosialantropologisk institutt ved UiO åpner fagdagen med en æresforelesning.

Vi begynner torsdag kveld med festmiddag i forlengelse av Nordisk Laboratoriums arrangement samme dag. Fredag tilbyr vi et spennende program med ulike bidrag fra engasjerte antropologer!

Program

Torsdag 22. august

19:00: Festmiddag på Brasserie Blanche, Josefines gate 23

Fredag 23. august (UiO, campus Blindern)

08:00 – 09:00: Registrering (auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern)
09:00 – 09:15: Velkommen v/ styreleder i Norsk antropologisk forening (NAF), Elisabeth Fosseli Olsen
09:15 – 10:00: Æresforelesning ved Thomas Hylland Eriksen fra Sosialantropologisk institutt ved UiO. Tittel kommer senere.
10:15 – 11:00: Plenumsdiskusjon om framtidens antropologi og hvordan NAF kan være til støtte for medlemmene.
11:00 – 12:15: Årsmøte i NAF for medlemmer. 
12:15 – 13:15: Lunsj 
13:15 – 14:45: Arbeidsgruppe 1, 2 og 3 (Harriet Holters hus, Blindern)
15:00 – 16:30: Arbeidsgruppe 4, 5 og 6 (Harriet Holters hus, Blindern)
16:40: Avslutning ved styreleder Elisabeth Fosseli Olsen. 

Oversikt over arbeidsgrupper

 1. Elisabeth Fosseli Olsen (NAF): Innovasjon, makt og forstyrrelser i praksis.
 2. Synnøve Bendixsen og Marry-Anne Karlsen (UiB): Grenser, velferdsstaten og irregulær migrasjon.
 3. Nordisk Laboratorium (SAI, UiO): Norske hjem etter Gullestad.  
 4. Bengt Anderson (AFI, OsloMet): Urbanantropologi.
 5. Byantropologene: Antropologi som verktøy i byutvikling: Innbyggerinvolvering og faglig overførbarhet.
 6. Elisabeth L'orange Fürst (SAI, UiO) og Halvard Vike (USN): Forskningsetikk: GPDR og deltakende observasjon

Priser og påmelding

Festmiddag 22. august

 • NOK 500 for medlemmer
 • NOK 600 for ikke-medlemmer 

Dagspakke 23. august

 • NOK 1500 for ordinære medlemmer
 • NOK 1100 for student-/seniormedlemmer
 • NOK 2300 for ordinære ikke-medlemmer
 • NOK 1500 for studenter og seniorer som ikke er medlemmer

Seniorer er pensjonister og/eller personer over 67 år. Studenter må kunne framvise bevis på at de er studenter ved et lærested i Norden.

Påmeldingen er gyldig først når påmeldingsskjema er sendt inn (fylles ut nederst på denne siden) og avgiften er betalt. Deltakeravgiften overføres til Norsk antropologisk forenings konto 0536.3132180, og merkes med deltakerens navn. Alternativt kan du betale via Vipps til nummer 82058.

Gå til skjema for påmelding (påmeldings- og betalingsfrist er 14. august)

NAF og veien videre

NAF er inne i en omstillingsfase hvor styret arbeider med hvordan foreningen skal organisere sitt videre arbeid og selve organisasjonsmodellen. Den tradisjonelle konferansen vil framover bli erstattet av en konferanse annethvert år, i samarbeid med de øvrige nordiske landene. I de årene det ikke avholdes konferanse, vil foreningen arrangere en nasjonal fagdag. Årets fagdag i Oslo er den første av disse.

Spørsmål vedrørende arrangementet rettes til arrangøren, Norsk antropologisk forening.

Publisert 14. juni 2019 11:00 - Sist endret 5. aug. 2019 11:56