Seminar om modernistisk arkitektur i Afrika

SAI arrangerer i samarbeid med Nasjonalmuseet det internasjonale forskningsseminaret Forms of Freedom: Legacies of African Modernism.

Seminaret er også knyttet til utstillingen Forms of Freedom. African Independence and Nordic Models.

Konferansen forener antropologer, arkitekter og arkitekturhistorikere fra flere land og institusjoner. Mens arkitektene belyser hvordan modernistiske bygg og byplaner ble til i Afrika på 60- og 70-tallet, diskuterer antropologene hvordan befolkningen forholder seg til disse bygningene i dag. Hvordan brukes de i dag? I hvilken forfatning er de? Hvilke følelser og ideer er knyttet til disse byggene?

Håper på bredt publikum

- At seminaret finner sted på Nasjonalmuseet gir det et inspirerende bakteppe i utstillingen om norske arkitekters arbeid i Afrika på 60-tallet. Vi håper å tiltrekke deltakere fra Arkitekthøyskolen, kunst-interesserte og folk flest. Dette temaet kan ha interesse for hvem som helst som er interessert i modernitet, kultur, forandring og det urbane liv, sier Paul Wenzel Geissler, professor i sosialantropologi ved SAI.

Blant innlederne Geissler særlig trekker fram er Filip de Boek, som har levert innovativ antropologisk forskning om Kinshasa, en av de mest modernistiske byene i Afrika. Dessuten kommer Kunle Adeyemi, en av Afrikas fremste unge arkitekter med sukess internasjonalt.

Seminaret finner sted på engelsk.

Publisert 18. mars 2015 17:26 - Sist endret 19. mars 2015 14:47