Boklansering og debatt: Laks som husdyr - hva skjedde?

Norsk lakseeksport slår stadig nye rekorder, men hva slags laks skaper vi egentlig?  Hvordan endrer oppdrettslaksen grensene mellom fisk og dyr, og mellom vill og tam, og mellom lokale og globale produksjonssystem? Hvordan ble oppdrettslaksen en ‘fremmed art’, hva betyr det at laks kan føle smerte og hvorfor er oppdrettslaksen nesten alltid sulten? 

Marianne Elisabeth Lien (Foto: Privat)

I mer enn ti år har sosialantropolog Marianne Elisabeth Lien fulgt oppdrettslaksen og dens mennesker, på feltarbeid i Norge og i Tasmania. ‘Becoming Salmon – Aquaculture and the Domestication of a Fish’ er den første etnografiske beretningen om laksen som ble husdyr. Tett på både fisk og folk beskriver hun hvordan  laksen blir til som et gigantisk og pågående eksperiment i skjæringsfeltet mellom vekslende interesser.

Vi inviterer til boklansering og debatt ledet av Thomas Hylland Eriksen. Innledning og korte innlegg ved Marianne E. Lien, Gro B. Ween, Lars Risan og Arne Dulsrud.

Enkel servering.

Boken er tilgjengelig for salg her.

Møt opp på Litteraturhuset torsdag 20. august kl 18.00.

Publisert 7. juli 2015 10:47 - Sist endret 7. juli 2015 11:06