2015

Tidligere

Tid og sted: 20. aug. 2015 18:00 - 20:00, Litteraturhuset, Amalie Skram

Norsk lakseeksport slår stadig nye rekorder, men hva slags laks skaper vi egentlig?  Hvordan endrer oppdrettslaksen grensene mellom fisk og dyr, og mellom vill og tam, og mellom lokale og globale produksjonssystem? Hvordan ble oppdrettslaksen en ‘fremmed art’, hva betyr det at laks kan føle smerte og hvorfor er oppdrettslaksen nesten alltid sulten? 

Tid og sted: 26. mars 2015 08:00 - 27. mars 2015 15:00, Nasjonalmuseet for arkitektur, Bankplassen 3, Oslo

SAI arrangerer i samarbeid med Nasjonalmuseet det internasjonale forskningsseminaret Forms of Freedom: Legacies of African Modernism.