English version of this page

Disputas: Gudrun Rudningen

Master Gudrun Rudningen ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Never-ending Now: Practices of News Work in Digital Transition

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, smil, leppe.

Digital disputas

Disputasen vil være tilgjengelig som Zoom-webinar. Du kan laste ned Zoom eller bruke nettleseren. Informasjon til publikum finnes her

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål ved å skrive i chatten i pausen. Disse kan foretas enten skriftlig i chat eller muntlig ved å klikke "Raise hand".

Se disputasen 31. januar kl. 12.15

 

Prøveforelesning

Tittel: ”The anthropology of technology seen through the strategy of digital first at Nationen.”

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Nefissa Naguib, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veiledere

Om avhandlingen

Digital tid som et endeløst nå

«Vi lever i en digital tid» har gått som et ekko gjennom norsk arbeidsliv lenge. Men hva betyr den digitale tida for oss?

I avisbransjen har endringstakten mot den digitale æra vært eksplosiv de siste tiårene, drevet av blant annet økonomisk usikkerhet og et narrativ om ‘journalistikk i krise’. Digitalisering blir ansett som både årsaken til krisa og redningen av den, et paradoks som forbinder det digitale med en viss mystikk.

Rudningens doktorgrad tar oss med inn i en norsk nyhetsredaksjon og viser hvordan økt digitalisering og krisestemning skaper en forsterket nåtidsorientering. I stedet for progresjon og opplevelsen av at alt blir bedre, blir framtida blir sett på som usikker, krisestyrt og håndtert som om den allerede er her nå. Fortida oppleves som irrelevant, samtidig som det er en frykt for å glemme. Dette speiles i økt behov for dokumentasjon, maler og rutiner. Endringstakten beskrives som et hurtigtog som man må hive seg for ikke å bli hengende etter – det gjelder nå eller aldri.

Digital teknologi endrer seg dermed raskt. Hele tiden må man forholde seg til det nye, det som er nå. Digitalt arbeid i seg selv er imidlertid ikke ulikt praktisk arbeid. Journalister og snekkere har mer til felles enn man tror. Verktøyet er en forlengelse av hånda. Men, mens en hammer ikke endrer seg fra dag til dag, er digitale verktøy i konstant endring. «Jeg husker ikke hvordan», sa journalisten gjentatte ganger når hun hadde tid til å vise hvordan teknologien virket. Når digital teknologi er i stadig endring og komplisert, kan usikkerheten i møte med digitalisering i seg selv sette seg i kroppen og detaljer viskes ut.

Nået i digitalt arbeid oppleves som om alt skjer samtidig og må gjøres samtidig. Men det kan også oppleves tomt når digitale verktøy tar over for vår arbeidsutøvelse og hukommelse. I en tid da digitalisering har skutt fart og er innvevd i det meste av arbeidslivet, bidrar Rudningens doktorgrad til å forstå hva den digitale tida betyr for både individ og felleskap.

 

Publisert 14. jan. 2022 09:47 - Sist endret 31. jan. 2022 15:05