2022

Tidligere

Tid og sted: 22. apr. 2022 15:0018:00, Zoom

Master Edwin Ambani Ameso ved Institut for Kultur og Samfund (Aarhus Universitet) og Sosialantropologisk institutt (UiO) vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Navigating Care: Realities of Health insurance and social protection in Kenya. 

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, smil, leppe.
Tid og sted: 31. jan. 2022 12:1515:00, Zoom

Master Gudrun Rudningen ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Never-ending Now: Practices of News Work in Digital Transition