English version of this page

Disputas: Mikkel Vindegg

Master Mikkel Vindegg ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Power to the People: The energy anthropology of a Nepali town.

Portrett av Mikkel Vindegg

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom - webinar. Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren. Informasjon til publikum finnes her

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig i chat eller muntlig ved å klikke "Raise hand".

Se disputasen den 27. mai kl. 17.00

Prøveforelesning

Tittel: “Energy, Development, and the State Beyond Biopolitics: South Asia in Comparative Perspective”. 

 

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Sara Shneiderman, Department of Anthropology, The University of British Columbia
  • Professor Dr. Jamie Cross, School of Social and Political Science, The University of Edinburgh
  • Førsteamanuensis Kenneth Bo Nielsen, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arnd Schneider, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veiledere

Om avhandlingen

Hvordan kan vi forstå følgene av et «grønt skifte» i ulike deler av verden?

I land som Norge kan man knapt forestille seg effekten av vedvarende strømbrudd fordi strømmen nesten aldri går, og hvis den går, er den oftest ikke borte mer enn et par timer av gangen. I småbyen Lubhu i Nepal derimot, har regelmessige strømbrudd, tomme bensinpumper og gassylindre vært en del av hverdagslivet i godt over ti år. Dette på tross av at Nepal har et like stort vannkraftspotensial som det norske. Hvordan håndterer mennesker regelmessig energimangel?

Folk i Lubhu brukte en ferdighet som kan kalles «energifleksibilitet»: en evne til å bruke forskjellige energikilder til samme nytte i møte med mangelfull energitilgang. Det gjorde at de klarte å holde hjulene i gang, selv under en eksepsjonelt omfattende mangel av strøm, gass og bensin, blant annet ved å ta i bruk ved til matlaging og brenne diesel i en tønne for å holde et gatekjøkken i gang.

Skal vi håndtere klimaendringene verden står overfor, har det aldri vært viktigere å forstå hvorfor og hvordan mennesker i ulike deler av verden bruker energi i sitt daglige liv. Energi er ikke bare en forutsetning for tekniske tjenester som lys, varme og mobilitet gjennom teknologi­­, men energien, teknologien og tjenestene brukes alltid innenfor sosiale, kulturelle og økonomiske rammer. Energitilgang skaper forskjeller, på godt og vondt.

Basert på 18 måneder med feltarbeid i den nepalske småbyen Lubhu, viser Mikkel Vindegg hvordan den ustabile energitilførselen i Nepal påvirker dagligliv i Lubhu, utviklingssektoren i landet, geopolitisk spill fra India, nepaleres forhold til staten og en ustabil infrastruktur.

Ved å utvikle forståelser av energi som i større grad tar vanlige folk over hele verden med i beregningen, vil en «energiantropologi» bidra med unik kunnskap for å håndtere energi- og klimaomveltningene verden står overfor. De sosiale, kulturelle - til og med økonomiske - konsekvensene av endret energitilgang kan ikke tas for gitt. Muligheten for økt bruk av vannkraft i Nepal kan bli del av et «grønt skifte», men det blir en delvis overgang som går i rykk og napp, og som avhenger av langt flere forhold enn antallet kilowatt-timer som kan dyttes gjennom strømnettet.

 

Publisert 6. mai 2021 14:52 - Sist endret 30. mars 2022 14:15