English version of this page

Disputas: Athithan Jayapalan

Master Athithan Jayapalan ved Sosialantropologisk institutt og Kulturhistorisk museum vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Constructing Dhammadipa: Cultural heritage, archaeology and Sinhala Buddhist hegemony in Sri Lanka’s Northern Province.

Bildet kan inneholde: klær, hår, panne, nese, kinn.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom - webinar. Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren. Informasjon til publikum finnes her

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig i chat eller muntlig ved å klikke "Raise hand".

Se disputasen den 3. Mars kl 12.00

Prøveforelesning

Tittel: “Heritage and memorialization among Tamils in Sri Lanka and the diaspora”. 

 

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Kenneth Bo Nielsen, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Jonathan Spencer, School of Social and Political Science, the University of Edinburgh
  • Professor Camilla Orjuela, Institutionen för globale studier, Göteborgs universitet

Leder av disputas

Professor Ingjerd Hoëm, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veileder

Om avhandlingen

Sri Lankas kulturarv og singalesisk-buddhistisk hegemoni

Siden avslutningen på den blodige borgerkrigen på Sri Lanka, har sentral-staten og dens militære institusjoner utbredt seg i de krigsrammede tamilske områder. Etterkrigstiden har vært preget av militarisering, og tamilsk grasrot-motstand mot regjeringen.

Tamilske protester har rettet seg blant annet mot oppblomstringen av singalesiske buddhistiske templer og tilstedeværelsen av militæret i nord- og østprovinser, hvor den tamilsk-talende befolkningen dominerer. Statlig arkeologi- og kulturarvforvaltning og administrering har funnet sted i områdene i tiden etter krigens slutt; noe de lokale har anklaget for å kollidere med de øvrige prosessene.

Athithan Jayapalans forskning tar for seg hvordan statens arkeologi- og kulturarvregimer engasjerer seg i praksis i forvaltningen av områder knyttet til arkeologi og kulturarv i den tamilske nordlige provinsen. Hvordan formidles og forvaltes den offentlige historiske representasjonen av disse områdene og tamilske regioner?  På disse stedene er det en sammenkobling i forvaltningspraksisen, mellom staten, singalesisk-buddhistiske sivilsamfunnsorganisasjoner og buddhistiske templer og munker. Forskningen til Jayapalan viser til hvordan arkeologiske felt blir, i en samhandling mellom de nevnte aktørene ovenfor, til en mikrokosmos av singalesisk-nasjonalistisk syn på fortid og territorium.

I studier av områder i Jaffna, knyttet til kulturarv, presenteres de som historisk singalesisk-buddhistiske med henvisninger til statens ideologi. Områdene utsettes for en stedlig- og romslig transformasjon fra å være tamilske, til det som samsvarer med visjonen av en singalesiske-buddhistiske øynasjon. Avhandlingen konkluderer med at hegemoniet av singalesisk-buddhistisk nasjonalisme på Sri Lanka og samarbeidet mellom hæren, regjeringsinstitusjoner, enkelte buddhistiske munker og sivilsamfunnet forhindrer dyrkningen av en demokratisk samt fler-etnisk eller flerkulturell kulturarvforvaltning. Den dominante måten forvaltningen av kulturarv blir gjort på, skaper en populær forståelse av fortid blant singalesiske buddhister som genererer politisk legitimitet for de involverte. Denne samhandlingen fremmer også antipati og fiendtlighet overfor tamiler, og benekter deres tilhørighet til områdene i nord og øst på øya, som tamilene kaller sitt hjemland. Kulturarv og arkeologi forblir derfor politisk på Sri Lanka, og tilstøter seg den tragiske utviklingen som pågår.

 

Publisert 11. feb. 2021 10:56 - Sist endret 7. apr. 2021 12:45