English version of this page

Disputas: Anna Zadrożna

Master Anna Zadrożna ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Crafting Familiarity: "Ours" from Post-Ottoman Lands, Their Migration to Turkey, and Affective Encounters with Environments and the Past

Bildet kan inneholde: person, panne, hår, ansikt, leppe.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom - webinar. Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren. Informasjon til publikum finnes her

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig i chat eller muntlig ved å klikke "Raise hand".

Se disputasen den 8. juni kl. 15.30

Send en mail til f.r.de.flon@stv.uio.no dersom du har problemer med linken. 

Prøveforelesning

Tittel: "How does attention to temporality challenge and/or enrich ethnographic analysis in the Balkans and elsewhere?"

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Michael Lambek, Department of Anthropology, University of Toronto
  • Emeritus Professor Jane Cowan, Department of Anthropology, University of Sussex
  • Professor Marianne Elisabeth Lien, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arnd Schneider, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veiledere

Om avhandlingen

Å skape det familiære: Muslimer fra Republikken Nord-Makedonia du og deres migrasjon til Tyrkia

Hvordan finne tilbake til det familiære? I sin doktorgradsavhandling retter Anna Zadrożna søkelyset mot hverdagsligheten: møtene mellom mennesker og miljøene de bor i, og rutinene som utgjør grunnlaget for folks følelse av tilhørighet. Basert på feltarbeid som strekker seg over en seksårsperiode, fordelt på flere steder i Nord-Makedonia og Tyrkia, utforsker hun begrepet det familiære, og stiller spørsmål ved om det familiære virkelig er en motsetning til det fremmede, eller om det familiære også kan forstås som noe eget: Noe som ikke kan reduseres til «å like noe», eller en trygghetsfornemmelse – begrepet innbefatter også tvetydighet, konflikt og skam.

Samtidig handler denne avhandlingen om mennesker fra Debar og Reka, den fjellendte regionen som ligger i den vestlige delen av Nord-Makedonias grenseområde mot Albania, og disse menneskenes kamp om et bedre liv. Som muslimer med makedonsk som morsmål har de aldri blitt inkludert i nasjonalstatens identitetsprosjekt. «Erfaringen av lidelse - delt av generasjoner av muslimer som har vært utsatt for diskrimineringspolitikk, og som følgelig har opplevd økonomiske vanskeligheter, arbeidsmigrasjon og identitetspolitikk – både forener og skiller mennesker fra hverandre», skriver Zadrożna. Som en konsekvens, har muslimer fra Nord-Makedonia tatt ulike politiske standpunkter, og mange har valgt å flykte. Over tid har sesongmigrasjon av menn (pečalba) blitt forvandlet til bosettinger.

Zadrożna følger de som flyttet fra Nord-Makedonia til Tyrkia etter 1950-tallet. I avhandlingen viser hun hvordan migrasjon har vært med på å forme tanken om det familiære for disse menneskene. Samtidig som det familiære både er blitt opprettholdt og transformert gjennom selve migrasjonsprosessen.

Forespørsler om digitalt eksemplar av avhandlingen kan sendes til post@sai.uio.no. 

 

Publisert 21. mai 2021 13:11 - Sist endret 16. aug. 2021 09:59