English version of this page

Disputas: Ståle Wig

Master Ståle Wig ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Into the light. Rifts and relations in Cuba’s market transformation.

Portrett Ståle Wig

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: 10:15-11:00

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus

Tittel: How are culturally embedded categories of race, gender, and religious practice constructed in Cuba specifically, and elsewhere in the Caribbean and Latin America, with relation to political-economic dynamics?

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Veileder

Markedsreformer på Cuba: Privatisering gir mer statlig regulering

Hvert år reiser tusener av nordmenn til Cuba «før det er for sent» – før markedskrefter, internasjonal turisme og handel angivelig raserer øyas særpreg. Basert på atten måneders antropologisk feltarbeid blant entreprenører i Havanna vurderer Ståle Wigs nye doktoravhandling hva som endrer seg – og hva som forblir det samme – i kjølvannet av markedsreformene på Cuba.

I 2010 lanserte Cubas regjering en rekke rettslige reformer for å utvide privatsektoren og stimulere til økt markedsaktivitet. «Cuba blir kapitalistisk», erklærte et ledende britisk tidsskrift. Antall registrerte private entreprenører firedoblet seg på under ti år. Selv om forskere, politikere og kommentatorer har omtalt disse nye markedsaktørene som selve kjennetegnet på «det nye Cuba», finnes det få samfunnsvitenskapelige dybde-beretninger om deres rolle i landets sosiale endringer. Wigs forskning på selvsysselsatte entreprenører er blant de første antropologiske studiene av de cubanske markedsreformene.

Et av hovedfunnene er at privatiseringen av den cubanske økonomien ikke har ført til mindre statlig kontroll, slik en rekke akademiske studier har hevdet. Tvert imot har reformene utvidet statens rekkevidde og evne til å regulere økonomisk aktivitet. «Markedet og staten er ikke motpoler», skriver Wig. «Å skape et marked kan innebære å skape staten».

Avhandlingen viser at markedet ikke har «kommet» til Cuba de siste årene, det har endret karakter. Der cubanere tidligere drev med uformell markedsaktivitet, utenfor statens regulering, har nå et voksende antall arbeidstakere – over en tredjedel av den offisielle arbeidsstyrken – blitt del av den formelle privatsektoren. Samtidig vokser også den uformelle sektoren på Cuba, i strid med reformenes målsetning om en mer «velordnet» økonomi. Avhandlingen avdekker hva som driver denne utviklingen, og hva det innebærer for vanlige innbyggere å bli en del av et privat marked.

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel (doc) om Wigs avhandling på engelsk.

Emneord: Cuba, Politikk, Stat, Uformell økonomi, Markedsreformer
Publisert 3. feb. 2020 09:50 - Sist endret 24. sep. 2020 13:22