Disputas: Nora Gotaas

Cand. polit. Nora Gotaas ved Sosialantropologisk institutt og By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Takk for tilliten" Gjensidighet, transformasjon og rituell grammatikk i selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Bildet kan inneholde: person, hår, frisyre, hake, portrett.

Foto: OsloMet

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom - webinar. Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren. Informasjon til publikum finnes her

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig i chat eller muntlig ved å klikke "Raise hand". 

 

Klikk her for å delta på disputas kl 12:15 (åpner kl 12.00)

Prøveforelesning

Hvordan kan institusjonalisering påvirke dynamikken i grupperelasjoner: Antropologiske perspektiver.

 


Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Førsteamanuensis Rune Flikke, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Halvard Vike
  • Tordis Borchgrevink

Om avhandlingen

Personlig endring gjennom arbeid i selvhjelpsgrupper

Hva skal til for at selvhjelpsgrupper klarer å utvikle et fellesskap hvor gruppa blir en arena for deltakernes arbeid med å endre seg selv og sine personlige relasjoner? Avhandlingen til Nora Gotaas følger prosesser i selvhjelpsgrupper «på tvers» der deltakerne kommer sammen relativt uavhengig av hva slags livsproblem de sliter med.

Gruppene er formelt lederløse og må i stor grad selv utforme en rituell grammatikk for arbeidet. Ved bruk av antropologisk bytteteori, viser avhandlingen hvordan samhandlingen har trekk av både deling og gavebytte, og hvordan deltakerne gjennom intensivt fortolknings- og forhandlingsarbeid må få til en egalitær struktur og balansert gjensidighet. Bygging av tillit er forbundet med balansering av risikotaking, fremvisning av sårbarhet og gjensidig anerkjennelse.

Sentralt i analysen er en drøfting av forvaltning av «selvet» i en senmoderne tid, der ideen om det fleksible individ som bearbeider sitt autentiske, indre selv for å håndtere sine livsbetingelser, står sterkt. Fremveksten av grupper «på tvers» er unik i internasjonal sammenheng og diskuteres i lys av kulturhistoriske trekk og politiserings- og institusjonaliseringsprosesser i den norske velferdsstaten.

Les sammendrag (pdf) av Gotaas' avhandling på engelsk.

Publisert 7. sep. 2020 14:23 - Sist endret 29. sep. 2021 10:20