Disputas: Lena Gross

Master Lena Gross ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Magnifying Inequalities: Tales of land, labour, belonging and refusal in the context of the oil sands industry in Northern Alberta.

Portrett Lena Gross

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: 10:15-11:00

Sted: Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Tittel: In a political climate of growing neoliberalism, how might we understand the changing role of anthropology

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Professor Nils-Henrik M. von der Fehr

Veileder

Oljesandindustrien avslører koloniale praksiser i Canada

Sosioøkonomisk ulikhet i Canada vokser på tross av landets store naturressurser. Særlig oljesandindustrien har forandret regionen Nord-Alberta, gjennom utbygging av infrastruktur, tilstrømning av arbeidere og økende arbeidsmuligheter. Samtidig følger miljøødeleggelse, forurensning, høye livskostnader og voksende rater av særlig kjønnet vold i kjølvannet av industriutviklingen.

Lena Gross’ forskning undersøker hvordan forandringene påvirker lokalbefolkningen på forskjellige nivåer. Dagens Canada står overfor en rekke utfordringer med sin koloniale fortid, ulik fordeling av rikdom og knapp infrastruktur i nordlige områder. Den raske utvidelsen av oljesandindustrien har dessuten ført til nye former for politisk protest. Urfolks egenbestemmelsesfordringer er blitt forsterket og landrettighetskamper intensivert.

På den ene siden er Nord-Alberta hjemland for urfolksmedlemmer og på den andre siden et ressursgrenseland. Gross gransker hva slike motsatte forståelser kan fortelle oss om globale nyliberale og koloniale praksiser. Avhandlingen konkluderer med at den voksende ulikheten i området ikke skyldes individuelle forhold, men at den snarere rammer lokalbefolkningen ut fra kjønn, alder, seksualitet, familiesituasjon, etnisk tilhørighet og andre sosioøkonomiske kriterier.

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om Gross' avhandling på engelsk (doc).
 

Emneord: Urfolk, oljesand, industri, Canada, Kolonialisme
Publisert 19. sep. 2019 11:01 - Sist endret 18. juni 2020 10:25