Disputas: Tom Bratrud

Tom Bratrud ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Fire on the Island: The Transformative Power of Christian Revival in Vanuatu"

Prøveforelesning

Tid: 10:15-11:00

Sted: auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tittel på prøveforelesning: Millenarian movements can be both conservative and forces for change. Discuss.

Bedømmelseskomité

Førsteopponent: Professor Joel Robbins, Trinity College, University of Cambridge

Andreopponent: Professor Nils Ole Bubandt, Aarhus Universitet

Tredje medlem og administrator: Professor Arnd Schneider, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ingjerd Hoëm, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veiledere

Hovedveileder: Professor Signe Howell, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Biveileder: Førsteamanuensis Thorgeir Kolshus, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Frykt for moralsk forfall førte til heksejakt

Tom Bratrud har skrevet doktoravhandling om en kristen vekkelse ledet av barn på Stillehavsøya Ahamb. Politisk uro og frykt for at samfunnets verdier var truet gjorde at innbyggerne samlet seg bak en gruppe barn med åndelige evner som skulle «rense øya».

Avhandlingen «Fire on the Island» er basert på 19 måneders feltarbeid på den lille øya Ahamb i Vanuatu og tar utgangspunkt i en innflytelsesrik kristen vekkelse som oppsto på øya. Vekkelsesbevegelsen var basert på at en gruppe på rundt 30 barn hadde fått sterke åndelige krefter fra den hellige ånd. Disse barna ga beskjeder og visjoner til samfunnet om hva som var godt, hva som var galt og hvordan de måtte leve livene sine for å oppnå frelse.

Bratrud viser hvordan vekkelsen, som oppsto etter langvarig politisk uro, ga håp om å endelig «rense øya», som innbyggerne formulerte det. Bratrud argumenterer for at vekkelsen både var et resultat av, og i seg selv skapte en moralsk panikk, der en situasjon eller personer fremstår som truende mot samfunnets verdier og interesser.

I utgangspunktet innebar vekkelsen en betydelig kollektiv mobilisering for å stoppe disse truslene mot samfunnets vel, samtidig som den justerte samfunnets moralske og politiske kurs. Selv om folk på øya var enige om hvilke moralske verdier man bør rette seg etter, var det ikke alltid enkelt å komme til enighet over hvordan disse verdiene skal omsettes i praksis.

Bratrud analyserer sammenhengen mellom vekkelsen som en mirakuløs religiøs begivenhet og områdets sosio-politiske forhold de siste tiår som har resultert i opplevelser av at sentrale samfunnsverdier er truet. Han drøfter grunnleggende spørsmål som: hvilke muligheter for samfunnsendring finnes i store begivenheter? Hvordan kan man løse konflikter som oppstår når folk blir mange og ressursene få? Og hvilken rolle kan religion spille i sosiale og etiske reformer?

Resultatet av Bratruds forskning er detaljerte beskrivelser av hvordan et samfunn må forhandle seg fram til løsninger for å leve sammen under tidvis svært krevende omstendigheter.  

English summary

Publisert 2. feb. 2018 13:01 - Sist endret 29. aug. 2019 11:07