Disputas: Robert Jan Pijpers

Robert Jan Pijpers ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Navigating Uncertainty. Large-Scale Mining and Micro-Politics in Sierra Leone."

Prøveforelesning

Tid: 10.15-11.00

Sted: auditorium 4, Eilert Sundts hus

Tittel på prøveforelesning: Overheating on the African continent

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Dr. Dinah Rajak, Centre for Global Political Economy, University of Sussex
  • Andreopponent: Dr. Mats Utas, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet
  • Tredje medlem og administrator: Professor Odd Are Berkaak, Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Arnd Schneider, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veiledere

  • Hovedveileder: Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Biveileder: Sabine Luning, Leiden University og Elisabeth Schober, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Gruvevirksomhet skaper håp, usikkerhet og konflikter i Sierra Leone

Robert Pijpers’ forskning fokuserer på samspillet mellom gruvevirksomhet og dagliglivet på landsbygda i Sierra Leone.

Han viser hvordan ulike grupper av mennesker aktivt påvirker og bruker dynamikken i gruvevirksomheten til å forme de sosiale forholdene i livene sine.

I 2006 gjenåpnet London Mining jerngruver i Marampa Chiefdom i Sierra Leone. Dette ga ulike utslag: Det skapte begeistring og førte til en rekke positive ringvirkninger, som for eksempel bedre infrastruktur og flere jobbmuligheter. Men det utløste også nye utfordringer og usikkerhet: Hvem sikrer seg de nye jobbene, og hvordan? Hvordan kan ulike grupper og personer kreve tilgang til nye muligheter, samtidig som de unngår de negative virkningene? Hva skjer med landsbyer hvis de blir flyttet?

Ved å utforske denne sosiale konteksten, bringer forskningen hans fram flere sosiale, politiske, økonomiske, miljømessige og historiske aspekter.

Pijpers belyser en konstant konflikt mellom ulike aktører i Marampa-området, og problemer med brutte løfter og forventninger som gjelder gruvevirksomhet over hele verden.

English summary

Publisert 17. apr. 2018 13:27 - Sist endret 29. aug. 2019 11:06