Disputas: Rune Hjalmar Espeland

Rune Hjalmar Espeland ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandlig for graden ph.d.: "Middlemen at a Corner: Youth, Party Cells and Street-Level Politics in Dar es Salaam, Tanzania"

Prøveforelesning

Tid: 10:15-11:00

Sted: auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tittel på prøveforelesning: Gender and political subjectivity in Africa and anthropology

Bedømmelseskomité

Førsteopponent: Professor Henrik Erdman Vigh, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Andreopponent: Professor Bjørn Enge Bertelsen, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Tredje medlem og administrator: Professor Nefissa Naguib, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Theodoros Rakopoulos, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veiledere

Hovedveileder: Professor Paul Wenzel Geissler, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Biveileder: Professor Christian Krohn-Hansen, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Unge menn og partipolitikk i Tanzania

Små grønne flagg pynter hustak og gatehjørner over hele Tanzania. Disse flaggene signaliserer tilstedeværelsen regjeringspartiet Chama Cha Mapinduzi (CCM) sine over 300,000 particeller. Rune Hjalmar Espeland stiller spørsmålet: hvorfor samles fortsatt unge urbane tanzanianere under partiflagget? Studien er basert på nesten ett års feltarbeid i en forstad til Dar es Salaam, hvor Espeland fulgte unge mellommenn knyttet til particeller og deltok i hverdagen deres, mens han samtidig studerte lokalpolitikk mer generelt.

Espeland kaller dem mellommenn fordi de er i en politisk, sosial og økonomisk mellomposisjon på viktige skjæringspunkter i storbyen. Analysen i avhandlingen er fokusert på følgende temaer knyttet til mellommenn: urban orden, gatehjørnets sosiale og økonomiske liv og partipolitikk. Espelands hovedargument er at unge mellommenn oppretter stadig nye particeller fordi regjeringspartiet CCM kan tilby en kombinasjon av beskyttelse, sosial status og muligheter som i stor grad er utilgjengelige utenfor systemet. Avhandlingen skiller seg derfor fra andre sosialantropologiske studier som hevder at unge afrikanere har snudd ryggen til partipolitikk og politiske ideologier på grunn av statens manglende evne til å skape gode livsutsiker for deres generasjon. Slik bidrar Espeland til pågående debatter rundt ungdomsarbeidsledighet og politisk deltakelse og den sosialantropologiske forståelsen av urbane mellommenn.

English summary

Publisert 14. sep. 2017 13:10 - Sist endret 16. jan. 2018 10:22