Disputas: Jonas Kure Buer

Jonas Kure Buer ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Rheumatologies in the making – An ethnography of meaning and interaction in a Norwegian hospital ward."

Foto: Espen Gees

Prøveforelesning

  • Tid: tirsdag 30. mai kl. 10.15-11.00
  • Sted: auditorium 1, Eilert Sundts hus
  • Tittel på prøveforelesning: "Making medicines: the anthropology of pharmaceuticals and pharmaceutical knowledge production."

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Frode Fadnes Jacobsen, Høgskolen på Vestlandet
  • Andreopponent: Professor Junko Kitanaka, Department of Sociology, Psychology, Education and Human Sciences, Keio University
  • Tredje medlem og administrator: Professor Paul Wenzel Geissler, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Prodekan Ingjerd Hoëm

Veileder

  • Hovedveileder: Førsteamanuensis Rune Flikke, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Biveileder: Professor Halvard Vike, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Sammendrag

"Rheumatologies in the making" er en studie av hvordan medisinsk kunnskap blir til i møter mellom pasienter og behandlere ved et norsk sykehus. Studien tilnærmer seg kommunikasjon som en prosess hvori hver enkelt person pusler sammen sin forståelse – sin verden – i møte med den erfarte materielle virkelighet og andre personers verdensbilder. Inspirert av Fredrik Barths arbeid i det indre av New Guinea, tar studien dermed enkeltmenneskets kreative utfoldelse som utgangspunkt for en beskrivelse av hvordan kunnskap blir skapt og gjenskapt i møter mellom ulikt posisjonerte personer, på sykehuset og utenfor.

Mens blikket hele tiden holdes på spørsmålet om mening og samhandling, bidrar studien også til å kaste lys på flere fenomener og prosesser som omslutter samhandlingen på sykehuset. Blant disse er en håndfull viktige sykehusreformer som fant sted i tiåret forut for studien. Likeledes gir studien innblikk i hvordan revmatologien som kunnskapstradisjon og medisinsk praksis har endret seg fundamentalt i samme periode.

Ved studiens pendling mellom ørsmå detaljer og vidtrekkende prosesser blir medisinsk fagkunnskap pakket ut og tilgjengeliggjort for et ikke-medisinsk publikum. Den medisinske leseren gis samtidig anledning til å se sin faglige og praktiske kunnskap nedfelt i en sjelden vid ramme av relevante sosiale og kulturelle kontekster.

English version

Publisert 11. mai 2017 12:20 - Sist endret 12. nov. 2019 13:06