Disputas: Eirik Bischoff Riis Anfinsen

Eirik Bischoff Riis Anfinsen ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandlig for graden ph.d.: "'I'm Trying': On future-finding practices and petroleum infrastructures in Bonyere, Ghana"

Prøveforelesning

  • Tid: 10.15-11.00
  • Sted: auditorium 2, Eilert Sundts hus
  • Tittel på prøveforelesning: Methodological challenges in the study of diversified conceptions of time

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Professor Peter Geschiere, Department of Sociology and Anthropology, University of Amsterdam
  • Andreopponent: Professor Lotte Meinert, Department of Anthropology, Aarhus University
  • Tredje medlem og administrator: Professor Odd Aare Berkaak, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Veiledere

Sammendrag

Hva skjer i et ghanesisk kystsamfunn når olje blir oppdaget noen få mil utenfor kysten? Og hvilke drømmer skapes av petroleumsindustriens økte tilstedeværelse?

Disse spørsmålene danner utgangspunktet for denne avhandlingen, hvor fokus rettes mot en gruppe unge voksne menn og deres forsøk på å bedre sin egen livssituasjon i en hverdag preget av stadig skiftende omstendigheter og manglende arbeidsplasser.

Da oljefeltet "Jubilee Fields" ble oppdaget kysten i 2007, la de ghanesiske myndighetene raskt planer om utbyggingen av en gassterminal for mottak og behandling av naturgass. Mens medier og politikere diskuterte Ghanas voksende oljeindustri i sammenheng med ressursforbannelser, oljekriser og hvordan man skal unngå dette, viser denne avhandlingen hvordan lokalbefolkningen i nærområdet så til den voksende industrien med optimisme og håp. Med den gassterminalen skulle nye arbeidsplasser, nye mennesker og nye fasiliteter ankomme; man skimtet nye fremtider og nye muligheter for å gjøre fremgang.

Et sentralt argument i avhandlingen er at fremtiden kan arte seg som noe mer enn en urealisert tid som man forholder seg til gjennom tidsplanlegging og prioriteringer. Ved å vurdere fremtiden som potensiale lokalisert i menneskers materielle og sosiale omgivelser, viser studiet hvordan vi kan bedre forstå hvordan mennesker som lever i usikkerhet og ustabile omgivelser jobber for å forbedre sin livssituasjon.

Anfinsens avhandling gir leseren et etnografisk, detaljert innblikk i hvordan fremtiden fremstår som en sentral bekymring også hos mennesker som er tvunget til å tilsynelatende 'leve i nuet', og hvordan industriell utvikling bidrar til å skape håp og forestillinger om nye og bedre fremtider.

English summary.

Publisert 23. mai 2017 12:11 - Sist endret 29. aug. 2019 11:05