2016

Tidligere

Tid og sted: 15. des. 2016 12:1515:00, auditorium 4, Eilert Sundts hus

Ulrika Persson-Fischier vil forsvare sin avhandling ved Sosialantropologisk institutt for graden dr. Philos (doctor philosophiae):

The Social Life of Ethnic Categories: Three Cases on Indigeneity, Russia, and Anthropological Knowledge Production

Tid og sted: 6. okt. 2016 12:1515:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Erik Henningsen ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Management and Morality: Process consultancy as a culture of expertise 

Tid og sted: 10. juni 2016 12:1515:00, Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Espen Marius Foss ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

"Dialogens paradoks: Fremveksten av 'gjenopprettende prosesser' i Norge"

Tid og sted: 8. apr. 2016 12:1515:00, auditorium 1, Eilert Sundts hus

Sidsel Mæland ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae):

“Hva har vi felles?" En studie i kulturell kompleksitet og multikulturelle prosesser i Den katolske kirke i Norge