Disputas: Niels Nagelhus Schia

Niels Nagelhus Schia ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

"Peacebuilding, Ownership, and Sovereignty from New York to Monrovia: A multi-sited Ethnographic Approach"

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: onsdag 24. juni 2015 kl. 10:15-11:00

Sted: auditorium 5, Eilert Sundts hus

Tittel for prøveforelesning:

"Understanding peacebuilding through anthropological perspectives on organization and sovereignty"


Bedømmelseskomite:

Førsteopponent: Dr. Lars Buur, Førsteamanuensis, Institut for Samfund og Globalisering (ISG), Roskilde University

Andreopponent: Dr. Anette Nyqvist, Lektor i antropologi ved Socialantropologiska Institutionen ved Stockholms Universitet

Tredje medlem og administrator: Dr. Knut Nustad, Førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Thomas Hylland Eriksen, professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veiledere

Hovedveileder: Dr. Halvard Vike, Professor ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Bi-veileder: Professor Iver B. Neumann, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)

Populærvitenskapelig sammendrag

Hva er fredsbygging? Hvordan formes FNs rolle som fredsbygger? Hvordan fattes beslutninger, hvordan skapes policy og hvordan tilpasses beslutninger og policy den historiske og kulturelle konteksten i et mottakerland? Niels Nagelhus Schia har studert byråkrater og diplomater på kryss og tvers av FN-organisasjonen og undersøker hvordan aktørenes praksiser bidrar til å orkestrere mennesker og institusjoner gjennom systemer av makt og autoritet.

Schia har fulgt interne beslutningsprosesser i FNs Sikkerhetsråd, policyprosesser i FNs fredsbyggingsbyråkrati (DPKO), FNs tilstedeværelse i Liberia, og det liberiske statsapparatet på nasjonalt nivå og fylkesnivå. Han viser empirisk hvordan FN bidrar til å bygge opp det liberiske statsapparatet, og hvordan dette samtidig bidrar til å undergrave Liberias eget eierskap til staten. På bakgrunn av disse funnene argumenterer han for at FN, i sin iver etter å bygge staten og konsolidere freden, paradoksalt nok blir den liberiske staten. Ved hjelp av et historisk perspektiv på utviklingen av den Liberiske staten viser Schia videre hvordan FN spiller på sosiale mønstre som har vokst fram gjennom Liberias relasjon til USA. På denne måten beskrives Liberia (gjennom et antropologisk studying through feltarbeid i kombinasjon med et historisk perspektiv) som en franchised stat. Ivaretakelsen av status som suverent land er i høy grad outsourcet til FN og andre internasjonale organisasjoner. Denne outsourcingen ivaretar Liberias status som en suveren stat med hensyn til normer og verdier internasjonalt. Samtidig viser Schia også hvordan dette produserer både intenderte og uintenderte effekter i Liberia som blant annet fører til at enkelte deler av samfunnet utelates fra statsbyggingsprosjektet mens andre deler inkluderes.

Vitenskapelig sammendrag på engelsk

Publisert 9. juni 2015 18:04 - Sist endret 12. nov. 2019 13:08